Skip to content

Patron

s

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy ma patrona.

21 września 2007 roku to dla Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, dzień historyczny, ponieważ to w tym dniu po raz czwarty w historii została zmieniona jego nazwa, na Młodzieżowy Dom Kultury imieniem Mieczysława Kozara – Słobódzkiego. Jest nam niezmiernie miło, że zakończyliśmy czteroletnią pracę dyrekcji, nauczycieli, dzieci, młodzieży i rodziców związanej z wyborem patrona. Cała społeczność Młodzieżowego Domu Kultury dokonała wielu starań, aby święto nadania imienia było godne postaci:

•Legionisty – do 1908 r. odbywał służbę wojskową w 3 Pułku Artylerii Ciężkiej armii austro – węgierskiej w Przemyślu. W latach 1910 – 1914 działał w Drużynach Strzeleckich. Od 26.VIII 1914 pełnił służbę w 1 pułku artylerii Legionów Polskich. Przeszedł szlak bojowy legionów od szeregowca i otrzymał pseudonim „Kozar”. 5.V. 1915 r na mocy rozkazu Komendy Legionów został mianowany chorążym, a właściwie zatwierdzony w tym stopniu, który oficjalnie brzmiał w ten sposób, że został oficerem Legionów w XII stopniu służbowym. W trakcie służby w Legionach, 2. baterii haubic kpt. Rożena skomponował m. in. piosenkę „Rozkwitały pęki białych róż” Po odbyciu w 1917 r. kurs na oficerów w Rembertowie został mianowany na porucznika i jednocześnie awansował na instruktora kursu podoficerów w 1 pułku artylerii Legionów Polskich w Górze Kalwarii. W 1918 r. zwolniony z wojska, w okresie 16.IV – 15.XI działał w Polskiej Organizacji Wojskowej w stopniu: oficer do zleceń. 1 XI 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego w stopniu porucznika. Był najpierw dowódcą a następnie działał w zarządzie Garnizonu w Jabłonnie. W lipcu 1919 r. po przeprowadzeniu się wraz z rodziną do Warszawy, został referentem a potem kierownikiem Wydziału Sekcji Politycznej MS Wojsk. Bierze udział w wojnie polsko – bolszewickiej, 2 – krotnie ranny. Od kwietnia 1920 – do marca 1921 był szefem sekcji III Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych, po czym został szefem Departamentu Wojskowego Komisariatu Generalnego w Gdańsku. Przeniesiony na krótko do Komendy Miasta Warszawy awansował ze stopnia kapitana sztabowego na stopień majora, a potem służył w Departamencie X (Przemysłu Wojennego) Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1926 r. jeszcze raz służy Komendantowi jako żołnierz uczestnicząc czynnie w przewrocie majowym w 1926 r. W 1928 r., mając 44 lata w stopniu majora przechodzi w stan spoczynku, jako oficer kadrowy okręgu Nr 1 Wojska Polskiego. Od 15.01.1934. w Związku Legionistów Polskich Oddział Pionki.

• Muzyka – Skomponował między innymi: „Białe róże” bardziej znane jako „Rozkwitały pąki białych róż”, „Maszerują chłopcy, maszerują” (piosenka nosi też tytuł „Maszerują strzelcy, maszerują”), „Bajki”, „Piosenkę o Świdnicy”, „Bzy, malwy i osty”, „Była taka mała dzieweczka”, „Smutna kołysanka” i prawdopodobnie „My, pierwsza brygada”.

• Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy – W lipcu 1945 roku otrzymał nominację na dyrektora pierwszej szkoły średniej w Świdnicy, jednej ze 105 szkół tego typu na Ziemiach Odzyskanych. Siedzibą szkoły był budynek dawnego gimnazjum niemieckiego przy ulicy Równej 11. W roku 1946 Mieczysław Kozar – Słobódzki został odwołany ze stanowiska dyrektora szkoły. Powodem była jego legionowa przeszłość. Nie zaprzestał jednak działalności w świdnickiej kulturze i oświacie (pracował w Liceum dla Pracujących i Szkole Muzycznej). Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Z okazji nadania imienia przeprowadzona została Wojewódzka Konferencja Dyrektorów Młodzieżowych Domów Kultury prowadzona przez panią wizytator Małgorzatą Petkov.
Po konferencji, odbyło się również zebranie zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego prowadzone przez prezesa stowarzyszenia dr Antoniego Weyssenhoffa.
O 16:30 odbyła się uroczystość nadania imienia w Sali Teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury. Zaszczycili nas swoją osobą m.in. Biskup Diecezji Świdnickiej – Jego Ekscelencja prof. dr hab. Ignacy Dec, Prezydent Miasta Świdnicy – Wojciech Murdzek, zastępcy Prezydenta Miasta – Ireneusz Pałac i Waldemar Skórski, Przewodniczący Rady Miasta – Michał Szukała, a także delegacje wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Świdnicy. Miłym akcentem było także przekazanie przez Rade Miasta czeku na 5.000 PLN, na dalszy rozwój kulturalny placówki.
Po uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej to wydarzenie, oraz po pobłogosławieniu jej przez Jego Ekscelencję, na scenie pojawiły się dzieci z programem artystycznym. Był on stylizowany na lata, w których pracował nasz patron. Po tej części odbył się bankiet, na którym postać Mieczysława – Kozara Słobódzkiego, była głównym tematem. W tym samym czasie, szanowni goście wpisywali się do Kroniki.
W sobotę 22 września odbyła się uroczysta Msza Święta za duszę patrona w Katedrze Świdnickiej. Po mszy przewidziano zwiedzanie zabytków Świdnicy. Tym miłym akcentem, zakończył się czteroletni trud, włożony w wybór patrona.

Powiązane strony:

Rok 2009/2010

Rok 2010/2011

Rok 2012/2013

Rok 2013/2014

Rok 2014/2015

Rok 2015/2016

Rok 2016/2017

Rok 2017/2018

Rok 2018/2019

Rok 2019/2020

Rok 2021/2022

Rok 2022/2023

Rok 2023/2024

Loading

Skip to content