Skip to content

Komitet rodzicielski

DROGI RODZICU

Jeśli godziny otwarcia naszej placówki nie pokrywają się z Twoim czasem wolnym dobrowolnej wpłaty możesz dokonać przelewem bezpośrednio na konto Komitetu Rodzicielskiego przy MDK.

NOWY NUMER KONTA KOMITETU RODZICIELSKIEGO

47 1090 2369 0000 0001 5605 9372

Przy przelewie prosimy o podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko dziecka
 • nazwa pracowni
 • nazwisko nauczyciela

LISTA KOMITETU RODZICIELSKIEGO
Rok szkolny 2023/2024

Zarząd Komitetu Rodzicielskiego:

Bienias Renata – Przewodnicząca
Matyszczyk – Borońska Ewa – Wiceprzewodnicząca
Joanna Jaskuła – Skarbnik
Hruszowiec Kinga – Członek
Frączek Robert – Członek

Komisja Rewizyjna:

Tadrzak Piotr – Przewodniczący
Warmuz Gabriela – Członek
Szklarczyk Iwona – Członek

POZOSTALI CZŁONKOWIE KOMITETU RODZICIELSKIEGO:

Cochara Barbara
Ciężka Sylwia
Kutyba Renata
Lurka Joanna
Paleczna Anna
Sengus Sylwia
Szklarczyk Iwona
Średnicka Anna
Buchman Anna
Warmuz Gabriela
Wąsik Ewa


LISTA KOMITETU RODZICIELSKIEGO
Rok szkolny 2022/2023

Zarząd Komitetu Rodzicielskiego:

Bienias Renata – Przewodnicząca
Matyszczyk – Borońska Ewa – Wiceprzewodnicząca
Joanna Jaskuła – Skarbnik
Hruszowiec Kinga – Członek
Frączek Robert – Członek
Mitranka Magdalena – Członek

Komisja Rewizyjna:

Zapolski Roland – Przewodniczący
Krawczyk Gracjana – Członek
Nowak Monika – Członek

POZOSTALI CZŁONKOWIE KOMITETU RODZICIELSKIEGO:

Cochara Barbara
Ciężka Sylwia
Kutyba Renata
Lurka Joanna
Paleczna Anna
Sengus Sylwia
Szklarczyk Iwona
Średnicka Anna
Tadrzak Piotr
Warmuz Gabriela
Wąsik Ewa


LISTA KOMITETU RODZICIELSKIEGO
Rok szkolny 2021/2022

Zarząd Komitetu Rodzicielskiego:

Bienias Renata – Przewodnicząca
Matyszczyk – Borońska Ewa – Wiceprzewodnicząca
Joanna Jaskuła – Skarbnik
Hruszowiec Kinga – Członek
Frączek Robert – Członek
Mitranka Magdalena – Członek

Komisja Rewizyjna:

Zapolski Roland – Przewodniczący
Krawczyk Gracjana – Członek
Fułat Ewelina – Członek

POZOSTALI CZŁONKOWIE KOMITETU RODZICIELSKIEGO:

Cochara Barbara
Kutyba Renata
Lurka Joanna
Nowak Monika
Paleczna Anna
Sengus Sylwia
Szklarczyk Iwona
Średnicka Anna
Warmuz Gabriela
Wąsik Ewa


LISTA KOMITETU RODZICIELSKIEGO
Rok szkolny 2019/2020

Zarząd Komitetu Rodzicielskiego:

Bienias Renata – Przewodnicząca
Matyszczyk – Borońska Ewa – Wiceprzewodnicząca
Kowalska Beata – Sekretarz
Joanna Jaskuła – Skarbnik
Hruszowiec Kinga – Członek
Frączek Robert – Członek

Komisja Rewizyjna:

Zapolski Roland – Przewodniczący
Krawczyk Gracjana – Członek

POZOSTALI CZŁONKOWIE KOMITETU RODZICIELSKIEGO:

Habowska Urszula
Józef/ Joanna Lurka
Matjaszek Sylwia
Mongiało Iwona
Żak Lucyna
Antonowicz Krzysztof
Bielińska Wanda


LISTA KOMITETU RODZICIELSKIEGO
Rok szkolny 2017/2018

Zarząd Komitetu Rodzicielskiego:
Przewodnicząca – Renata Bienias
Wiceprzewodnicząca – Ewa Matyszczyk – Borońska
Skarbnik – Joanna Jaskuła
Sekretarz – Beata Kowalska
Członek – Kinga Hruszowiec
Członek – Robert Frączek

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Barbara Partyczna
Członek – Grzegorz Adamski
Członek – Andrzej Kiszecki

POZOSTALI CZŁONKOWIE KOMITETU RODZICIELSKIEGO
 • Joanna Gruszczyńska
 • Urszula Habowska
 • Józef Lurka
 • Joanna Lurka
 • Gracjana Krawczyk
 • Sylwia Matjaszek
 • Iwona Mongiało
 • Roland Zapolski
 • Lucyna Żak

LISTA KOMITETU RODZICIELSKIEGO
Rok szkolny 2014/2015

Zarząd Komitetu Rodzicielskiego:
Przewodnicząca – Renata Bienias
Wiceprzewodnicząca – Ewa Matyszczyk – Borońska
Skarbnik – Agnieszka Szkuciak
Sekretarz – Beata Kowalska
Członek – Antonowicz Krzysztof
Członek – Marzena Maciejewska – Moskwa
Członek – Krzysztof Antonowicz

Komisja Rewizyjna:

 • Dymnicki Mieczysław
 • Partyczna Barbara
 • Lesińska Katarzyna
Adamski Grzegorz
Czemerzyński Leszek
Frączek Robert
Jaskuła Joanna
Kępa Arkana
Kmiecik  – Wołoszyniec Aurelia
Kuszczak Justyna
Lesińska Katarzyna
Martyniec Joanna
Mitura Izabela
Rosłoń Agnieszka
Wojtek – Morawska Anna
POZOSTALI CZŁONKOWIE KOMITETU RODZICIELSKIEGO
 • Adamski Grzegorz
 • Czemerzyński Leszek
 • Frączek Robert
 • Jaskuła Joanna
 • Kępa Arkana
 • Kmiecik  – Wołoszyniec Aurelia
 • Kuszczak Justyna
 • Lesińska Katarzyna
 • Martyniec Joanna
 • Mitura Izabela
 • Rosłoń Agnieszka
 • Wojtek – Morawska Anna

LISTA KOMITETU RODZICIELSKIEGO
Rok szkolny 2012/2013

Zarząd Komitetu Rodzicielskiego:
Przewodnicząca – Renata Bienias
Wiceprzewodnicząca – Ewa Matyszczyk – Borońska
Skarbnik – Małgorzata Mroczkowska
Sekretarz – Ewa Wąsik
Członek – Anna Stupecka
Członek – Marzena Maciejewska – Moskwa
Członek – Krzysztof Antonowicz

Komisja Rewizyjna:
– Maria Klimczyńska
– Mieczysław Dymnicki
– Leszek Czemerzyński


Rok szkolny 2011/2012

 1. BIENIAS RENATA – przewodnicząca
 2. MATYSZCZYK – BOROŃSKA EWA wice przewodnicząca
 3. MROCZKOWSKA MAŁGORZATA skarbnik
 4. WĄSIK EWA sekretarz
 5. BIEDROŃ ALINA
 6. BURZA – HOROSZKO AGNIESZKA
 7. DYMNICKI MIECZYSŁAW
 8. KLIMCZYŃSKA MARIA
 9. KMIECIK HALINA
 10. GNUTEK IZABELA
 11. KRZYŚPIAK GRZEGORZ
 12. ŁOPATECKA ANNA
 13. PANAS ELIZA
 14. SOŁTYS EUGENIA
 15. SŁOWIK AGATA
 16. SKRASIŃSKI KRZYSZTOF
 17. ANTONOWICZ KRZYSZTOF

Loading

Skip to content