Dzień Patrona

 

Mieczysław Kozar-Słobódzki to legionista, kompozytor, pedagog działający w Świdnicy. Organizował on szkolnictwo w naszym mieście. Kozar-Słobódzki był założycielem i dyrektorem pierwszej, państwowej, polskiej szkoły na tym terenie. Współpracował także ze świdnickim państwowym teatrem.

W sobotę 07.10.2023 obchodziliśmy bardzo uroczyście kolejny Dzień Patrona  naszej placówki Mieczysława Kozara-Słobódzkiego.

O godzinie 10.00 trzynaście drużyn wyruszało spod budynku MDK przy ul. Nauczycielskiej guestem poświęconym życiu i twórczości patrona.

Młodzież musiała pokonać długą drogę, dosłownie i metaforycznie. Bowiem była to zarówno trasa świdnicką przestrzenią, ale i życiem człowieka, którego można stawiać za wzór do naśladowania.

Po zakończonej grze na każdego z uczestników czekała pyszna ciepła zupa.

W następnej części programu pan  dyrektor przywitał zaproszonych gości Pana Zbigniew Żelaskiewicza oraz Pana Michała Palkina , którzy uświetnili uroczystość występując w mundurach Kawalerii Polskiej wzór 17 ( powstały w 1917 roku w przededniu powstania Państwa Polskiego)Prezes Świdnickiego Oddziału Związku Żołnierz Armii Krajowej Pan Marian Kowalik ,  oraz członkowie  związku AK Janina Sługocka ,Jacek Sługocki oraz Jerzy Gospodarowicz . Następnie odbyła się część artystyczna, podczas której wszyscy odśpiewali hymn placówki . Uczestnicy pracowni muzycznych Pani Agnieszki Banach, Dariusza Jarosa oraz Mirosława Jabłońskiego wykonali pieśni patriotyczne oraz piosenkę ,, Białe Róże ” , którą napisał Mieczysław Kozar – Słobódzki.

Symbolicznie zostały zasadzone żonkile ,które wiosna stworzą żółte Pola Nadziei jest to akcja , której symbolem jest żonkil, to popularna na całym świecie kampania promująca ideę wolontariatu, wzmacniająca uwrażliwienie społeczeństwa oraz wspierająca bezinteresowną pomoc osobom terminalnie chorym.

 

Cała impreza odbyła się w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze

Wszystkie pracownie uczestniczące w quescie otrzymały pamiątkowe dyplomy.

 

 

Loading