Skip to content

KOŁA PLASTYCZNE – ELŻBIETA TARNOWSKA

W grupie „Ceramiki z elementami garncarstwa” rozbudzałam zainteresowania i doskonaliłam umiejętności wykonywania sztuki użytkowej w ceramice oraz rzeźb artystycznych, od miniatury do form monumentalnych. Pracuję w oparciu o własny, zaktualizowany program nauczania, w którym adaptowałam zagadnienia ceramiczne do programu nauczania dla klas IV-VIII. Uczestnicy potrafią przygotować właściwą glinę, wykonać przedmiot ceramiczny wykorzystując bogactwo technik ręcznych, stosując formy, wykonując proste naczynia na kole garncarskim. Razem z nauczycielem wykonują angobę, glinę papierową, bawią się technikami podstawowymi oraz zaawansowanymi. Grupa corocznie wygrywa konkurs na Świdnicką Szopkę Bożonarodzeniową oraz zaistniała  na mapie pracowni ceramicznych, wygrywając liczne ogólnopolskie konkursy ceramiczne.

W grupie „Malarskiej” rozbudzałam zainteresowania w różnych technikach malarskich, na różnym podobraziu, z rozróżnieniem na malarstwo akwarelowe i temperowe, malowane z impastem. Wprowadzałam elementy ceramiki, uwzględniając malarskie techniki wykończeniowe na ceramice, np. majolikę, sgraffito, batik. Zgodnie z zaleceniami MEN, na podstawie własnego programu nauczania dla klas IV-VIII, rozwijałam wyobraźnię twórczą i kreatywne myślenie abstrakcyjne. Dbałam o rozwój indywidualnego spojrzenia poprzez prezentowanie wybranych dzieł sztuki na podstawie wielkiej historii malarstwa. Zagadnienia barwy wprowadzałam na podstawie dzieł przykładowych artystów. Liczne zajęcia przeprowadzam w plenerze, docierając do zabytkowych miejsc w Świdnicy, a w czasie epidemii zwiedziliśmy większość muzeów świata .

W „Technikach różnych” gr. 1 starszej rozpoznawałam poziom sprawności poszczególnych uczestników i utrzymywałam ich zainteresowania, zamiłowania i pasje w kierunku technik różnych. Doprowadzałam do opanowania podstawowych umiejętności plastycznych w różnych dziedzinach tj.: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby-płaskorzeźby, ceramiki oraz technik łączonych. Wprowadziłam eksperymentalne techniki: filcowanie, odlewy z żywicy, technik dekoracyjnych decoupage, linoryt trójkolorowy, monotypia kolorowa, modelina jako miniatura dekoracyjna, techniki eksperymentalne z ceramiki. Tematyka zajęć często dotyczyła abstrakcyjnego spojrzenia na rzeczywistość, która zakłada tworzenie wyłącznie dla sztuki. Dbałam o rozwój kreatywności, nowego spojrzenia poprzez prezentowanie wybranych dzieł sztuki na podstawie wielkiej historii sztuki. Opierałam się na programie własnym, który przewiduje rozszerzenie bogatej już oferty możliwości plastycznych w sposób ciągły i zmienny.

W „Technikach różnych” gr. 2 a i b rozpoznawałam poziom sprawności poszczególnych uczestników i doprowadzałam ich do opanowania podstawowych umiejętności plastycznych, w dziedzinach różnych tj.: malarstwa, rysunku, rzeźby-płaskorzeźby, ceramiki oraz technik łączonych. Wprowadzałam dodatkowo techniki malowania glinką, zastosowania technik linorytu w ceramice, łączenia ceramiki ze szkłem, filcowania, wykonywania biżuterii, różnego rodzaju monotypie, wydrapywanki na różnym podłożu .  Dobierałam  tematykę, w której rozgraniczałam realizm od fantazji, pomagałam dzieciom dostrzegać różnice, opierałam się na ich doświadczeniu bezpośrednim. Pobudzałam umiejętności projektowania i konstruowania z materiałów różnych. Podczas zajęć wprowadzałam   idee Wiesława Karolaka, czerpiąc z jego bogatej oferty ćwiczeń arteterapii, które rozbudzają tendencje twórcze dziecka. Wszystkie zajęcia, łącznie z ekperymentalnymi opierałam na programie dla klas I-III, zgodnie z zaleceniami MEN z 2017r. Angażowałam całą osobowość dziecka poprzez wielokierunkowość i różnorodność dyscyplin plastycznych.

W grupie „Małych form dekoracyjnych” rozwijałam i utrzymywałam zainteresowania, zamiłowania i pasję w kierunku technik dekoracyjnych, opierając się na własnym programie nauczania. Rozwijałam szczególnie poczucie piękna, poprzez wskazywanie znaczenia estetyki w życiu codziennym oraz roli sztuki w kształtowaniu otoczenia człowieka. Wpajam niczym nieskrępowaną swobodę tworzenia i wyrażania siebie formą lub kolorem. Przy okazji uczestnicy  poznali wybranych artystów krajowych i zagranicznych. Wskazywałam na znaczenie eksperymentowania ze znanymi technikami plastycznymi, w celu tworzenia nowych jakości, podkreślając wolność wyboru, stawiania własnych celów, a przez to rozwijania w sobie poczucia spełnienia. Dbałam przy tym o prawidłowy warsztat pracy, z bogatym  zastosowaniem środków wyrazu plastycznego. Umożliwiałam realizację własnych projektów artystycznych z zastosowaniem dowolnie wybranej metody.

 

PLAN ZAJĘĆ
NazwaNauczycielPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Plastyczna
Elżbieta TarnowskaCeramika z elementami garncarstwa
16:00-19:10
Malarstwo
16:00-18:25
KONSULTACJE
18:30-19:00
Techniki różne I
16:00-18:25
KONSULTACJE
18:30-19:00
Techniki różne II
15:45-19:00
Małe formy dekoracyjne
16:00-19:10

AKTUALNOŚCI Z ZAJEĆ

Loading

Skip to content