Skip to content

 7,631 total views,  1 views today

KOŁA PLASTYCZNE – ELŻBIETA TARNOWSKA

Program, który realizuję w pracowni plastycznej nosi nazwę „W przemierzaniu przez własną twórczość”. Przygotowany został w oparciu o wybrane cele i treści kształcenia określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r, w sprawie podstawy programowej I etapu edukacyjnego klasy I-III edukacji wczesnoszkolnej oraz podstawy programowej II etapu edukacyjnego przedmiotu plastyka klasy IV-VIII. W programie uwzględniłam potrzeby dziecka w różnym wieku, jego możliwości manualne oraz własne doświadczenie pedagogiczne. Analizowałam różne formy i metody wprowadzania tematów, realizacji zagadnień, stosowania różnych technik odpowiednich do wieku.

       Poszerzyłam wiedzę z zakresu sztuki i pedagogiki, w tym terapii przez plastykę oraz przez ceramikę. Oparłam się na aktualnych zaleceniach MEN, dotyczących kształtowania wśród dzieci szacunku dla narodowego i ogólnoludzkiego Dziedzictwa Kulturowego.

Program dla klas I-III (Techniki różne gr. 2 i 3), zgodnie z zaleceniami MEN, opiera się wyłącznie na doświadczeniu bezpośrednim, z możliwością eksperymentowania. Bazuje na systematyczności, stopniowaniu trudności. Angażuje całą osobowość dziecka poprzez wielokierunkowość i różnorodność dyscyplin plastycznych. W programie każdej grupy realizuję zagadnienia z ceramiki, jako formę działań twórczych w obrębie sztuki przestrzennej. Zakres wykonywanych czynności oraz trudności techniczne dostosowane są do indywidualnych możliwości dziecka przez co praca daje poczucie spokoju i rozwoju. Starannie dobrane są zagadnienia i treści, zgodne z rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami dziecka. Tematyka rozgranicza realizm od fantazji, pomaga dostrzegać różnice. W programie realizowane są zadania z dziedziny arteterapii, rozumianej jako rozbudzanie tendencji twórczych dziecka, gdzie sztuka miesza się z zabawą.

Głównym celem programu klas IV-VIII (Ceramika z elementami garncarstwa, Malarstwo, Techniki różne gr.1, Małe formy dekoracyjne), zgodnie z zaleceniami MEN, jest rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia abstrakcyjnego. Dbam o rozwój indywidualnego, twórczego spojrzenia poprzez prezentowanie wybranych dzieł sztuki na podstawie wielkiej historii sztuki. Zagadnienia malarskie wprowadzałam na podstawie dzieł przykładowych artystów. Liczne zajęcia przeprowadzam w plenerze docierając do zabytkowych miejsc w Świdnicy. Rozwijam w dzieciach poczucie piękna poprzez wskazywanie znaczenia estetyki w życiu codziennym oraz roli sztuki w kształtowaniu otoczenia człowieka. Dbam przy tym o prawidłowy warsztat pracy z bogatym  zastosowaniem środków wyrazu plastycznego.  Propozycje programowe jakie kieruję do uczestników są  ciekawe jak na te czasy, stanowią wartościową ofertę wypełnienia wolnego czasu. W każdej grupie realizuję zagadnienia z ceramiki, jako formę działań twórczych w obrębie sztuki użytkowej. Najbardziej rozbudowana jest technologicznie w grupie „Ceramiki z elementami garncarstwa”, gdzie realizuję zajęcia z pracy na kole garncarskim. Uczestnicy potrafią wykonać przedmiot ceramiczny wykorzystując bogactwo technik, w tym stosując formy. Samodzielnie przygotowują szkliwa i wykonują angoby. Tematyka wszystkich zajęć dotyczy pojęć abstrakcyjnych, sztuka staje się wyłącznie dla sztuki. Program przewiduje rozszerzenie bogatej już oferty możliwości plastycznych w sposób ciągły i zmienny. Wprowadzam zagadnienia grafiki warsztatowej, filcowania, technik dekoracyjnych decoupage, technik malarskich na różnym podobraziu, batiku itp. Wszystkie grupy integruję poprzez liczne wyjazdy turystyczne.

PLAN ZAJĘĆ
NazwaNauczycielPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
Plastyczna
Elżbieta TarnowskaCeramika z elementami garncarstwa
16:00-19:10
Malarstwo
16:00-18:25
Techniki różne I
16:00-18:25
Techniki różne II
15:45-19:00
Małe formy dekoracyjne
16:00-19:10
-

AKTUALNOŚCI Z ZAJEĆ

Skip to content