XIX Dolnośląski Konkurs Keyboardowy “Mistrz Klawiatury” 2024

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII Dolnośląskim Konkursie Keyboardowym “Mistrz Klawiatury”, który odbędzie się w dniu:

19 kwietnia 2024 r., godz. 11:00 w Klubie ,,Bolko ” ŚOK ul. Plac Grunwaldzki 11

  • popularyzacja nauki gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych w klasie keyboard
  • kształtowanie i uaktywnienie artystycznego amatorskiego ruchu muzycznego
  • możliwość konfrontacji swoich umiejętności wśród rówieśników
  • doskonalenie warsztatu wykonawczego i pedagogicznego
  • promowanie najlepszych i najciekawszych wykonawców

Uczestnicy konkursu nadsyłają karty zgłoszenia do 09 kwietnia 2024r.

na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica, bądź faksem: (74) 851-33-30 lub e-mail: dzialimprez@mdk.swidnica.plz dopiskiem Konkurs Keyboardowy oraz wnoszą w dniu konkursu opłatę organizatorom – cegiełkę na rzecz Komitetu Rodzicielskiego przy MDK w Świdnicy w kwocie 30 zł  – dowód wpłaty: druk KP/ nie wystawiamy faktur, uczestnikom organizator zapewnia poczęstunek /

Zapraszamy !!!!!

Mistrz Klawiatury’2024 – karta zgłoszenia i zgody (wzór)

Mistrz Klawiatury’2024 (regulamin-strona internetowa)

 

Loading