XIV Dolnośląski Konkurs Keyboardowy „Mistrz Klawiatury”

Serdecznie zapraszamy na XIV Dolnośląski Konkurs Keyboardowy „Mistrz Klawiatury”, który odbędzie się 27 kwietnia 2018, o godz. 11.00 w Klubie Bolko, Plac Grunwaldzki 11, Świdnica

Celem konkursu jest popularyzacja nauki gry na elektronicznych instrumentach w klasie keyboard, kształtowanie i uaktywnienie artystycznego amatorskiego ruchu muzycznego, możliwość konfrontacji swoich umiejętności wśród rówieśników oraz doskonalenie warsztatu wykonawczego i pedagogicznego.

Konkurs adresowany jest do solistów.

Uczestnicy konkursu muszą nadesłać karty do 19 kwietnia 2018 r. (liczy się stempel pocztowy) na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy

ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica

bądź faksem (74) 851-33-30 lub na e-mail: a.banach@mdk.swidnica.pl z dopiskiem Konkurs Keyboardowy

oraz wnoszą w dniu konkursu opłatę – cegiełkę na rzecz Komitetu Rodzicielskiego przy MDK w Świdnicy w kwocie 20 zł – dowód wpłaty druk KP (nie wystawiamy faktur, uczestnikom zapewniamy poczęstunek)

 

Plakat

Regulamin

Karta zgłoszenia

Loading