Pracownia plastyczna dział II – Elżbieta Tarnowska

 

 

– koło ceramiki z elementami garncarstwa

W grupie „Ceramiki z elementami garncarstwa” rozbudzałam zainteresowania i doskonaliłam umiejętności wykonywania sztuki użytkowej w ceramice oraz rzeźb artystycznych, od miniatury do form monumentalnych. Pracuję w oparciu o własny, zaktualizowany program nauczania, w którym adaptowałam zagadnienia ceramiczne do programu nauczania dla klas IV-VIII. Uczestnicy potrafią przygotować właściwą glinę, wykonać przedmiot ceramiczny wykorzystując bogactwo technik ręcznych, stosując formy, wykonując proste naczynia na kole garncarskim. Wykonywali różne akcesoria ceramiczne na rzecz MDK. Grupa corocznie wygrywa konkurs na Świdnicką Szopkę Betlejemską oraz zaistniała  na mapie pracowni ceramicznych, wygrywając liczne ogólnopolskie konkursy ceramiczne.

 

– koła technik różnych

W „Technikach różnych” gr. 1 starszej rozpoznawałam poziom sprawności poszczególnych uczestników i utrzymywałam ich zainteresowania, zamiłowania i pasje w kierunku technik różnych. Doprowadzałam do opanowania podstawowych umiejętności plastycznych w różnych dziedzinach tj.: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby-płaskorzeźby, ceramiki oraz technik łączonych. Wprowadziłam eksperymentalne techniki: filcowanie, odlewy z żywicy, technik dekoracyjnych decoupage, linoryt trójkolorowy, monotypia kolorowa, modelina jako miniatura dekoracyjna, techniki eksperymentalne z ceramiki. Tematyka zajęć często dotyczyła abstrakcyjnego spojrzenia na rzeczywistość, która zakłada tworzenie wyłącznie dla sztuki. Dbałam o rozwój kreatywności, nowego spojrzenia poprzez prezentowanie wybranych dzieł sztuki na podstawie wielkiej historii sztuki. Opierałam się na programie własnym, który przewiduje rozszerzenie bogatej już oferty możliwości plastycznych w sposób ciągły i zmienny.

W „Technikach różnych” gr. 2 a i b rozpoznawałam poziom sprawności poszczególnych uczestników i doprowadzałam ich do opanowania podstawowych umiejętności plastycznych, w dziedzinach różnych tj.: malarstwa, rysunku, rzeźby-płaskorzeźby, ceramiki oraz technik łączonych. Wprowadzałam dodatkowo techniki malowania glinką, zastosowania technik linorytu w ceramice, łączenia ceramiki ze szkłem, filcowania, wykonywania biżuterii, różnego rodzaju monotypie, wydrapywanki na różnym podłożu .  Dobierałam  tematykę, w której rozgraniczałam realizm od fantazji, pomagałam dzieciom dostrzegać różnice, opierałam się na ich doświadczeniu bezpośrednim. Pobudzałam umiejętności projektowania i konstruowania z materiałów różnych. Podczas zajęć wprowadzałam   idee Wiesława Karolaka, czerpiąc z jego bogatej oferty ćwiczeń arteterapii, które rozbudzają tendencje twórcze dziecka. Wszystkie zajęcia, łącznie z ekperymentalnymi opierałam na programie dla klas I-III, zgodnie z zaleceniami MEN z 2017r. Angażowałam całą osobowość dziecka poprzez wielokierunkowość i różnorodność dyscyplin plastycznych.

 

– koło małych form dekoracyjnych

W grupie „Małych form dekoracyjnych” rozwijałam i utrzymywałam zainteresowania, zamiłowania i pasję w kierunku technik dekoracyjnych, opierając się na własnym programie nauczania. Rozwijałam szczególnie poczucie piękna, poprzez wskazywanie znaczenia estetyki w życiu codziennym oraz roli sztuki w kształtowaniu otoczenia człowieka. Wpajam niczym nieskrępowaną swobodę tworzenia i wyrażania siebie formą lub kolorem. Przy okazji uczestnicy  poznali wybranych artystów krajowych i zagranicznych. Wskazywałam na znaczenie eksperymentowania ze znanymi technikami plastycznymi, w celu tworzenia nowych jakości, podkreślając wolność wyboru, stawiania własnych celów, a przez to rozwijania w sobie poczucia spełnienia. Dbałam przy tym o prawidłowy warsztat pracy, z bogatym  zastosowaniem środków wyrazu plastycznego. Umożliwiałam realizację własnych projektów artystycznych z zastosowaniem dowolnie wybranej metody.

 

– koło malarstwa

W grupie „Malarskiej” rozbudzałam zainteresowania w różnych technikach malarskich, na różnym podobraziu, z rozróżnieniem na malarstwo akwarelowe i temperowe, malowane z impastem. Wprowadzałam elementy ceramiki, uwzględniając malarskie techniki wykończeniowe na ceramice, np. majolikę, sgraffito, batik. Zgodnie z zaleceniami MEN, na podstawie własnego programu nauczania dla klas IV-VIII, rozwijałam wyobraźnię twórczą i kreatywne myślenie abstrakcyjne. Dbałam o rozwój indywidualnego spojrzenia poprzez prezentowanie wybranych dzieł sztuki na podstawie wielkiej historii malarstwa. Zagadnienia barwy wprowadzałam na podstawie dzieł przykładowych artystów. Liczne zajęcia przeprowadzam w plenerze, docierając do zabytkowych miejsc w Świdnicy, a w czasie epidemii zwiedziliśmy większość muzeów świata .

 

Zapraszamy wszystkich na zajęcia do pracowni plastycznej II
w MDK Świdnica Dział II przy ulicy ul. Kozara – Słobódzkiego 21 (byłe Gimnazjum nr 1).

Zapisy online na rok 2021/2022

Loading