Skip to content

Zapisy online na rok 2024/2025

 

Po zakwalifikowaniu kandydata na zajęcia, którego deklaracja wpłynęła w formie online, rodzic lub opiekun prawny lub kandydat pełnoletni zobowiązany jest dostarczyć deklarację w wersji papierowej zgodną z załącznikiem do sekretariatu w miesiącu lipiec/sierpień lub do nauczyciela prowadzącego najpóźniej do pierwszych zajęć.

Liczba zgłoszeń online: 519

(ost. aktualizacja: 2024-04-04 11:58)

(Z listy poniżej wybierz interesującą Ciebie pracownie, formę lub koło.)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję się, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych uczestników MDK jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy przy ul. Nauczycielskiej 2. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem iod@mdk.swidnica.pl. Ww. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w statucie MDK w Świdnicy. Dane udostępniane będą uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania zachęcamy do kontaktu z nauczycielem poprzez pocztę e-mail.  Każdy z nauczycieli posiada indywidualny adres e-mail. W celu poznania adresu email nauczyciela wystarczy wpisać pierwszą literę imienia, znak kropka oraz nazwisko bez polskich znaków. Wszystko wystarczy zakończyć znakiem @ i domeną naszej placówki. Przykład dla nauczyciela o imieniu i nazwisku Jan Kowalski adres email wyglądałby następująco: j.kowalski@mdk.swidnica.pl . Nie podajemy bezpośrednio adresów na stronie w celu unikniecie czytania stron przez tzw. “boty”.

Loading

Skip to content