Pejzaż wiosenny

Serdecznie zapraszamy uczestników zajęć stałych MDK do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym „Pejzaż Wiosenny”.

Temat prac: Pejzaż Wiosenny – kompozycja plastyczna przedstawiająca fragment przyrody, miasta inspirowane porą roku.

Motto: „Za co lubimy wiosnę? Za przylaszczkę, pierwiosnek. Za sasankę w futerku, za żaby kumkające. Za kukanie kukułki, za kaczeńce na łące”

Termin: do 15 marca 2021 r.

Pracę należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, ul. Nauczycielska 2.

Pracę należy opisać: imię, nazwisko, wiek, nazwa pracowni, do której uczęszcza uczestnik konkursu.

Regulamin

Loading