ZOSTAŃ W DOMU I GRAJ W SZACHY! (54), PRZEPISY GRY W SZACHY (4)

PRZEPISY GRY W SZACHY (4)

Posunięcia szachowe  –  PROMOCJA PIONA

 

Promocja piona zwana jest także awansem lub przemianą w figurę i była stosowana od najdawniejszych czasów.

Obecnie promocja piona polega na dojściu białego piona do pola na ósmej linii (dla czarnego piona – do pierwszej linii) i zamianie go w tym samym ruchu na dowolną figurę własną (oprócz króla).

Zamiana piona w figurę jest obowiązkowa i nie można zwlekać z jej wykonaniem.

Wszystkie te czynności należy wykonać tą sama ręką (jedną) i ta sama ręką przełączyć zegar.

Promocja pionka może być wykonana w różny sposób:

  1. a) pionek nie musi być postawiony na polu promocji (postawienie wybranej figury na polu

przemiany i zdjęcie piona)

  1. b) usunięcie pionka i postawienie nowej figury na polu promocji może być dokonane w dowolnej

kolejności.

  1. c) jeżeli na polu promocji stoi figura przeciwnika, to musi być zbita.

Tak więc każdy pion po dotarciu do ostatniej linii może zostać zmieniony na hetmana, wieże,, gońca lub skoczka. Zamiana pionka na figurę nie-hetmana zwana jest jako tzw. słaba promocja.

Promocja piona w figurę była nagrodą za udany marsz tego piona i zwiększała atrakcyjność gry oraz stwarzała nowe możliwości taktyczne.

W krajach arabskich promowany pion mógł zostać zamieniony tylko na hetmana.

W Europie zaczęto stosować zasadę, że piona można zamienić tylko na najstarszą figurę, którą

dany szachista w granej partii już nie miał w grze (czyli ze wszystkich zbitych przez przeciwnika figur). Jednakże w przypadku, gdy nie została zbita żadna figura w tym momencie, gdy pion mógł dotrzeć do pola przemiany, to taki pion pozostawał już na zawsze pionem (pion nie mógł awansować). W innych krajach stosowana była zasada, że w takim przypadku można było „przeczekać” z promocją piona do momentu, aż przeciwnik zbije jakąś figurę, na którą będzie mógł być zmieniony promowany pion.

Od połowy XIX w. zaczęto stosować w przepisach gry turniejowej zasadę przemiany piona bez jakichkolwiek uwarunkowań, a od turnieju szachowego w Mediolanie (który rozegrano w 1881 r.) wprowadzono tę zasadę promocji piona bez ograniczeń jako oficjalną, która jest praktykowana do czasów obecnych.

 

                                                                                Opracował:  Wojciech Kowalczuk

Loading