ZOSTAŃ W DOMU I GRAJ W SZACHY! (24), ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY

Zadanie diagramowe nr 2 to wykreślanka. Nazwa już sugeruje, że
należy wykreślić w diagramie ukrytych 14 wyrazów związanych z
terminologią szachową. Wyrazy te zostały wpisane do diagramu:
poziomo, pionowo i po przekątnej zarówno wprost, jak i wspak.
Każda litera może wchodzić tylko w skład jednego wykreślanego
wyrazu. Pozostałe litery, czytane rzędami, dadzą ostateczne hasło.
Dla ułatwienia (ilość wyrazów z określona ilościa liter):
– 1 wyraz 11-literowy,
– 1 wyraz 10-literowy,
– 1 wyraz 8-literowy,
– 3 wyrazy 7-literowe,
– 3 wyrazy 6-literowe,
– 3 wyrazy 5-literowe,
– 2 wyrazy 4-literowe.

Opracował: Wojciech Kowalczuk

Loading