ZOSTAŃ W DOMU I GRAJ W SZACHY! (130), ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY (16)

Tym razem powiązanie szachów z geografią.

W diagramie zostało wpisanych 10 wyrazów związanych z nazwami otwarć szachowych. Wyrazy te to uzupełnienie nazwy debiutu utworzone od nazwy krajów lub regionów leżących w Europie, tj. Partia …., Gambit …., Obrona …. (np.. Partia katalońska, wyszukiwany wyraz, który zostałby ukryty w diagramie to katalońska lub Obrona sycylijska to poszukiwany wyraz to sycylijska).

Ukryte w diagramie wyrazy mogły zostać wpisane poziomo, pionowo i po przekątnej zarówno wprost, jak i wspak.
Każda litera może wchodzić tylko w skład jednego wykreślanego wyrazu. Pozostałe litery, czytane rzędami, dadzą ostateczne hasło.

Dla ułatwienia (ilość wyrazów z określoną ilością liter):
– 1 wyraz 11-literowy,
– 1 wyraz 10-literowy,
– 3 wyrazy 9-literowe,
– 2 wyrazy 8-literowe,
– 1 wyraz 7-literowy,
– 2 wyrazy 6-literowe.

                                                                                              Opracował: Wojciech Kowalczuk

Loading