Zapraszamy na XXIV Świdnicki Festiwal Tańca

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIV ŚWIDNICKI FESTIWALU TAŃCA który odbędzie się 3 grudnia 2016 roku na Hali Sportowej ul. Galla Anonima 1 o godzinie 10:00. To Wydarzenie Taneczne z tradycjami w klimacie Mikołajkowym. Gwarantujemy dobrą zabawę. Zapraszamy dzieci i młodzież oraz dorosłych, którzy mogą zaprezentować się w kat. +30. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

POBIERZ REGULAMIN I KARTĘ ZGŁOSZENIA

REGULAMIN

ORGANIZATORZY

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego

MIEJSCE PREZENTACJI:
Świdnica. Hala Sportowa OSiR, ul. Galla Anonima 1 (Osiedle Zawiszów przy SP nr 1, droga wylotowa na Żarów).

TERMIN 03.12.2015(sobota)

 • – godz. od 8.00 – rejestracja zespołów
 • – godz. 10.00 – rozpoczęcie Festiwalu

I. CELE

 1. Zaprezentowanie i konfrontacja dorobku artystycznego.
 2. Popularyzacja różnych form tanecznych oraz ich walorów artystycznych i wychowawczych.
 3. Inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań tanecznych wśród dzieci i młodzieży.
 4. Integracja nauczycieli, rodziców i dzieci poprzez wspólne uczestnictwo.
 5. Promocja Miasta i Placówki.

II. KATEGORIE TANECZNE

 • – STREET DANCE (wszystkie style tańca ulicznego: hip-hop, funky, house, bboing, electro boogie etc.)
  • – solo, duety (muzyka organizatora w rundach wstępnych a finale istnieje możliwość prezentacji do muzyki własnej, czas prezentacji do 1 min)
  • – mini formacje i formacje (muzyka własna, czas prezentacji do 4 min)
 • – SHOW DANCE (choreografia taneczna zawierająca elementy fabuły w jednym stylu lub mieszance stylów: techniki jazzowe, modern, t. współczesny oprócz techniki tańca disco; z wykorzystaniem kostiumów, rekwizytów, np. flagi, wstążki, elementy scenografii)
  • – solo ,duety (muzyka własna, czas prezentacji do 1 min)
  • – mini formacje i formacje (muzyka własna, czas prezentacji do 4 min)
 • – DISCO DANCE (prezentacje powinny odzwierciedlać charakter, rytm, szybkie tempo, dynamikę styl  muzyczny, elementy akrobatyczne i skoki
  • – solo ,duety (muzyka organizatora w rundach wstępnych a finale istnieje możliwość prezentacji do muzyki własnej, czas prezentacji do 1 min)
  • – mini formacje i formacje (muzyka własna, czas prezentacji do 3 min)
 • – MAŻORETKI
  • – solo, duety (muzyka własna, czas prezentacji do 1 min)
  • – formacje (muzyka własna, czas prezentacji do 4 min)
 • – INNE FORMY TAŃCA TYLKO DLA KATEGORII + 30

III.  KATEGORIE WIEKOWE

 • – do 11 lat;  12 – 15 lat;  – pow.15 lat;
 • – dorośli + 30 jako inne formy tańca

IV. GŁÓWNE KRYTERIA OCENY

 1. Wartość techniczną układu, muzykalność
 2. Pomysłowość w rozwiązaniach choreograficznych.
 3. Ogólny wyraz artystyczny (dobór muzyki, kostiumu i rekwizytów, wykorzystanie środków wyrazu scenicznego).
 4. Wartości wychowawcze, dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestników.

V. NAGRODY wręczane po zakończeniu danego bloku tanecznego.

Jury przyzna NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

WSZYSTKIE ZESPOŁY, SOLIŚCI I DUETY OTRZYMUJĄ DYPLOMY  I SŁODKI UPOMINEK

VI. USTALENIA ORGANIZACYJNE

 1. W konkursie mogą brać udział uczestnicy zgłoszeni przez dyrekcję ośrodków kultury, przedszkoli, szkół, szkół tańca.
 2. W czasie Festiwalu działają: Koordynatorzy imprezy, Jury, Sekretariat, Opieka Medyczna.
 3. Każdy występ zespołu wymaga osobnej karty zgłoszenia, solo i duety w danej kat. na jednej karcie.
 4. Nadesłana, czytelnie wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA jest podstawowym warunkiem uczestnictwa zespołu w festiwalu (wzór na 4 str) lub do pobrania na stronie internetowej.
 5. Zespół prezentuje w danej kategorii tanecznej tylko jeden taniec.
 6. Mini Formacje to grupa od 3 do 7 osób, formacje od 8 do 24 osób.
 7. O przynależności zespołu do danej grupy wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika. Wszystkie dzieci zobowiązane są posiadać aktualną legitymację szkolną.
 8. W zespole nie może tańczyć osoba, która jednocześnie jest instruktorem i choreografem
 9. Opiekunowie grup tanecznych zobowiązani są do przygotowania nagrań na nośnikach zewnętrznych typu pendrive, w formacie MP3, z dokładnym opisem ( imię, nazwisko/ nazwa zespołu, kat. wiekowa).
 10. Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo uczestników (zgodnie z przepisami MEN).
 11. Uczestnicy opłacają wpisowe w wysokości 10 zł od osoby w przypadku jednej prezentacji (jeśli występuje dwa razy to opłata wyniesie 20 zł), instruktor i kierownik zespołu nie płacą, osoby towarzyszące i publiczność wnoszą opłatę w wysokości 5 zł. Opłaty startowej można dokonać przelewem na konto : 89 1240 1978 1111 0010 1493 6420, w tytule akredytacja ŚFT – nazwa grupy (liczy się data stempla pocztowego) lub w sekretariacie, w dniu imprezy (bez możliwości otrzymanie faktury).
 12. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia sąsiednich kategorii wiekowych w przypadku małej ilości zgłoszeń.

Zgłoszenia należy nadesłać e-mail lub faksem do dnia 25.11.2016 roku

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego

w Świdnicy ul. Nauczycielska 2, 58 – 100 Świdnica,

tel/fax. 74/851-33-30
sekretariat:
mdkswidnica@poczta.onet.pl 

  INFORMACJE DODATKOWE

 • Uczestników festiwalu na czas przejazdu i pobytu ubezpiecza instytucja zgłaszająca.
 • Dojazd uczestników na koszt własny.
 • W sprawach nieujętych w regulaminie lub spornych decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym
 • Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia w przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia wymogów regulaminowych przez zgłaszającego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 • Uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na filmowanie i fotografowanie, oraz publikowanie zebranych materiałów z festiwalu w mediach.
 • W trakcie imprezy będzie czynny bufet, istnieje możliwość zamówienie ciepłego posiłku
 • Ramowy program festiwalu ukaże się na stronie internetowej MDK Ś-ca po zamknięciu list zgłoszeń.

Poniżej regulamin oraz karta zgłoszenia .

POBIERZ REGULAMIN I KARTĘ ZGŁOSZENIA

Loading