XXXV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych w Legnicy

Gratulujemy Aleksandrowi Żurek za zdobycie Nagrody Heleny Rafałko w XXXV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych, który odbył się 21-24 listopada 2019 r w Legnicy.

Loading