XX ZJAZ PTTK

W dniach 2-3.12 2022 przebywałem w stolicy, jako delegat województwa dolnośląskiego na obradach XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.

Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności w XIX kadencji: Zarządu Głównego PTTK, Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK, Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

Moje wystąpienie:

Witam serdecznie, Zbigniew Curyl – Oddział Świdnica woj. dolnośląskie.

Na wstępie musze zaznaczyć, ze brakuje mi w tej części wystąpienia Jacka Potockiego, także Prezesa XIX kadencji, który mógłby przynajmniej pokazać się na forum.

Chciałbym przedstawić swoje uwagi jako działacz a przede wszystkim nauczyciel, wiec moje wystąpienie ukierunkuję na pracę towarzystwa z dziećmi i młodzieą. Jestem osobiście wdzięczny towarzystwu za miniony rok. Rok dużej współpracy i dużej pomocy w organizacji imprez centralnych, Nasz oddział był organizatorem Finału Centralnego OMTTK i po raz pierwszy nie było żadnego problemu. Wszystkie pieniądze o które aplikowaliśmy do Zarządu Głównego – dostaliśmy. A był to czas popandemiczny i dla imprezy oznaczało to: być albo nie być. Myślę, że wspólnie z działaczami i opiekunami drużyn uratowaliśmy tą imprezę i będzie się ona w kolejnych latach rozwijała. Wdzięczny jestem, także za ilość konkursów, które pojawiają się na stronie internetowej. Widać, że to emanuje na środowisko szkolne. Za to należy się ZG – duże dziękuję. Bardzo cenną inicjatywą ZG, i to muszę zdecydowanie podkreślić jest ostatnie zarządzenie mówiące o składkach. To był strzał w dziesiątkę. Niepobieranie składek od młodzieży szkolnej od 1 września pozwoli nam zapisać tych członków do organizacji bez kosztowo. W ślad za tym zapiszą się całe rodziny. Działa dobrze składka ulgowa rodzinna. Ile z tych dzieci zapisze się do organizacji od 1 stycznia kolejnego roku – to już jest sprawa pracy nauczycieli, wychowawców. Ale obniżenie składki to było bardzo mądre i dobre posunięcie. Również przedstawione tu przez prezesa ZG akcje: Światowy Dzień Turystyki czy Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna to cenne inicjatywy. Natomiast bolączką organizatorów imprez kierowanych do środowiska szkolnego jest brak wiedzy o odpowiednio wcześniej zapewnionych przez ZG odpowiednich dotacji. No ale skoro nie mamy na 2023 r. ustalonego budżetu to trudno zagwarantować dofinansowywanie imprez ogólnopolskich. A to jest niezmiernie istotne. Bo my na swoim terenie chcąc pozyskać sponsorów, aplikować do samorządów musimy zaprezentować choćby dokument, ze jest nam zlecona organizacja imprezy centralnej z odpowiednim wkładem własnym i pozyskać dodatkowe finanse. To muszą być naczynia powiączane. I to co nas boli w środowisku. Było tu wiele prezentacji form współpracy z różnymi ministerstwami ale ja nie słyszałem ani słowa o jakichkolwiek formach współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.  Jeżeli mamy współpracować ze środowiskiem szkolnym to  polityka Zarządu Głównego musi być skierowana na współpracę z tym resortem. Nie możemy się ciągle bać Czarnek – lex bo to jest tylko taki straszak. Bez porozumienia z tym resortem wydaje mi się że w tym środowisku niewiele osiągniemy. Przestańmy mówić, ze „SKKT nam siada”, że członków w SKKT ubywa. Nie odtworzymy SKKT w szkołach z uwagi na prawo oświatowe, które tam funkcjonuje, z uwagi na takie czy inne tendencje nauczycieli, których to nauczycieli coraz bardziej brakuje w oświacie i ten proces będzie się pogłębiał. Bardziej skupmy się na tym by prowadzić politykę prorodzinną. Jeżeli będziemy mieli rodziny to nie będziemy się martwić o dzieci, o młodzież, o członków nieletnich w naszym towarzystwie. Dziękuję za uwagę.

Całe wystąpienie: https://www.youtube.com/watch?v=tIHDcM4Unyk

Loading