XVII Diecezjalny Konkurs Plastyczny „JAN PAWEŁ II”

XVII Diecezjalny Konkurs Plastyczny

„JAN PAWEŁ II”

 

w ramach Dni Papieskich w Świdnicy

 

Organizator

Młodzieżowy Dom Kultury

 1. Mieczysława Kozara- Słobódzkiego w Świdnicy

 

Regulamin konkursu:

Cele:

 • Pielęgnowanie wartości chrześcijańskich i duchowych.
 • Przekazywanie i utrwalanie wiedzy o życiu i działalności Papieża

Jana Pawła II

 • Przedstawienie w pracach plastycznych sylwetki Papieża Polaka .
 • Prezentowanie prac plastycznych dzieci i młodzieży, promowanie twórczości plastycznej.

 

 

Temat przewodni prac plastycznych XVII edycji:

 

Mój brat, moja siostra”

 

 

Motto:

Jan Paweł II do dzieci: „(…) życzę, abyście doznały w sposób szczególny miłości waszych rodziców, waszych braci i sióstr i całej rodziny. Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych. Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu.” – Watykan, 13.XII.1994 r.

Jan Paweł II o śmierci swojego brata Edmunda w rozmowie z André Frossardem: „Mój brat Edmund zmarł z powodu wybuchu epidemii szkarlatyny, w szpitalu, gdzie rozpoczął swoją pracę jako lekarz. Dziś antybiotyki by go ocaliły. Miałem wtedy dwanaście lat. Śmierć mojej matki pozostawiła głęboki ślad w mojej pamięci, głębszy niż śmierć mojego brata, bo byłem wtedy bardziej dojrzały.”

Do uczestników konkursu:

Wykonajcie ilustrację przedstawiającą wasze rodzeństwo, brata, siostrę, dzieci z waszej rodziny. Wasze codzienne sytuacje z życia rodzinnego.

W swoich pracach możecie także przedstawić postać Edmunda Wojtyły – starszego brata Karola Wojtyły. Bracia  – Karol i Edmund – mimo dużej różnicy wieku ( 12 lat) byli sobie bardzo bliscy. Jako dziecko – Edmund zawsze otaczał opieką młodszego brata.

Czekamy na wasze prace plastyczne, wykonane samodzielnie,w różnych technikach malarskich, rysunkowych i graficznych.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkól podstawowych i średnich, oraz innych placówek oświatowych.

 

 1. Na konkurs może wpłynąć 25 prac od jednego nauczyciela.

 

 1. Prace konkursowe mogą być wykonane w następujących

technikach   plastycznych:

 • Rysunek: ołówkiem, piórkiem i tuszem, węglem.
 • Malarstwo:  pastele olejne, farby plakatowe, akrylowe, olejne, akwarele, kredki, techniki mieszane, batik, malarstwo na jedwabiu.
 • Grafika: linoryt, pleksoryt, monotypia, kolograf.
 • Techniki własne, techniki mieszane.(bez materiałów sypkich i bibuły)
 • Prace na płaszczyźnie, które będą prezentowane w antyramach .

 

 1. Format prac :  A4lub A3

Prosimy nie składać i nie rolować prac.

 1. Prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania i publikowania

 

 1. Prace powinny być opisane w następujący sposób:

 

Imię i nazwisko autora …………………………………………………………

Wiek autora……………………………………………………………………..

Nazwa, adres i telefon/  email szkoły lub placówki…………………………………..

……………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana

………………………………………………………………………………………….

 

 1. Prace  należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy,
 2. Nauczycielska 2 ,  tel. 74-8513330

 

do 8 maja 2023 r.

 

 

 

 1. Uroczyste otwarcie wystawy i podsumowanie konkursu odbędzie się  podczas obchodów DNI  PAPIESKICH  2023w Świdnicy.

 

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK: WWW.mdkswidnica.pl

 

Koordynator konkursu – Joanna Waksmundzka, MDK Świdnica .

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy ul. Nauczycielska 2, 58 – 100 Świdnica tel/fax. 74/8513330, adres email: sekretariat@mdk.swidnica.pl Jednocześnie informujemy, że kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy w siedzibie ośrodka lub mailowo pod adresem: iod@mdk.swidnica.pl.

 

 

 

Loading