XVI Dolnośląski Konkurs Keyboardowy „Mistrz Klawiatury’2020” – przeniesiony

XVI Dolnośląski Konkurs Keyboardowy „Mistrz Klawiatury’2020” zostaje przeniesiony na późniejszy termin ze względu na sytuację w kraju związaną z SARS-COV-2 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.)
W związku z aktualną sytuacją trudno ustalić nowy termin konkursu, ale jak tylko to będzie możliwe informacja o nowym terminie zostanie podana na naszej stronie i przesłana do zainteresowanych placówek. Tym samym termin nadsyłania zgłoszeń również ulegnie przesunięciu, ale osoby zainteresowane konkursem mogą już przesyłać swoje zgłoszenia na podany w regulaminie adres mailowy: a.banach@mdk.swidnica.pl z dopiskiem Konkurs Keyboardowy.

Loading