XII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XII Dolnośląskim Przeglądzie Piosenki i Pieśni Patriotycznej pt. „Moją ojczyzną Polska jest …”, który odbędzie się 7 marca 2018 r., o godz. 10.00, w Sali Teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43, Świdnica. Celem przeglądu jest wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację artystyczną młodzieży, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu oraz popularyzowanie i wspieranie muzycznych talentów dolnośląskich uczniów.

W przeglądzie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie klas III – VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz członkowie sekcji wokalnych placówek oświatowych. Uczestnicy przygotowują i zgłaszają w karcie zgłoszenia dwie pieśni lub piosenki powstałe w okresie walk o odzyskanie niepodległości, o wolną Polskę.

Eliminacje regionalne w Świdnicy odbędą się 7 marca 2018 r. w Sali Teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43, Świdnica. Zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 27.02 2018 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy

ul. Nauczycielska 2

58-100 Świdnica

lub na e-mail: mdkswidnica@poczta.onet.pl.

Więcej informacji w regulaminie

Plakat

Regulamin

Loading