TURYSTYCZNY TALENT

Dzień Talentów pełen… talentów!

Publiczność i jury byli zgodni – dwie najważniejsze nagrody tegorocznego przeglądu świdnickich talentów zdobył jeden zespół. Mażoretki – eksportowy hit Świdnicy!

21 marca 2016 r. czyli w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny, tradycją szkolną szkolna są wagary. Dziwi, jednak opustoszały Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy. Wagary miłośników tańca, śpiewu, plastyki, modelarstwa, fotografi itp…? Nic bardziej błędnego. Uczestnicy zajęć MDK wraz ze swoimi rodzicami spędzili wiosenne wagary w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się kolejna edycja „Dnia Talentów”. Ideą imprezy organizowanej od pięciu lat przez szkoły i placówki posiadające ogólnopolski certyfikat „Odkrywania Talentów” jest propagowanie pasji i osiągnięć wśród dzieci i młodzieży promowanie ich na arenie zewnętrznej poprzez etapy regionalne i ogólnopolskie tej imprezy. Jury złożone ze świdnickich notabli i VIP-ów w swoich wyborach było zbieżne z odczuciami widowni. Przyznano siedem wyróżnień głównych i nagrodę Grand Prix. Jedno z nich trafiło do reprezentantki Koła Turystycznego PTTK „ToTuToTam”  – Natalii Józefiak.

Natalia w asyście swoich kolegów i koleżanek z Koła zaprezentowała swoje umiejętności w opowiadaniu „Moja Korona Sudetów”. W swoim wystąpieniu autorka przybliżyła atrakcje turystyczne i przyrodnicze najwyższych szczytów sudeckich. Zdobycie wszystkich szczytów w tej grupie górskiej uważane jest za szczególne wyróżnienie i szczególny prestiż w gronie turystycznym.

Nasz turystyczny, dwunastoletni TALENT posiada wiele pasji, z których na pierwszy plan wybija się działalność w Związku Harcerstwa Polskiego i Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym. Swoje zainteresowania turystyką i krajoznawstwem realizuje na zajęciach i wycieczkach Koła „ToTuToTam”. Spośród wszystkich uczestników koła pochwalić się może zdobyciem Korony Gór Polski oraz Korony Ziemi Kłodzkiej i Korony Sudetów. Swoją wiedzą o Kraju Ojczystym bryluje wśród rówieśników, co znalazło odbicie w zdobyciu turystycznych i krajoznawczych odznak: małej srebrnej GOT, małej brązowej OTP, małej brązowej odznaki Turysta Przyrodnik, brązowej Regionalnej Odznaki Krajoznawczej i kilkunastu innych tematycznych. Natalka chętnie dzieli się swoją wiedzą z innymi – prezentowała swoje osiągnięcia w ramach Dni Gór w Świdnicy w 2014 r. oraz w trakcie eliminacji powiatowych XLIII OMTTK. Współtwórczyni osiągnięć Koła w trakcie Wiosennej Narady Piechurów w Świdnicy w 2015 r. Lubiana wśród rówieśników pełni funkcję zastępcy prezesa Koła. Do wielu osiągnięć naszej bohaterki zaliczyć można: zdobycie tytułu „Blacharz Roku” w roku szkolnym 2014/15 (18 odznak turystycznych i krajoznawczych), zdobywczyni III miejsca w Mistrzostwach Koła w spinaczce skałkowej w 2016 r. Uczestniczka XI Międzynarodowego Rajdu „Łużyckie Wędrówki” w 2015 r. w Czechach i Niemczech. Wraz z kołem zdobywczyni II miejsca w Turnieju Rekreacyjnym Kół PTTK na Ślęży w 2014 r. Wyróżniona przez Komandora Rajdu „6 X Dolny Śląsk” w trakcie Wiosennej Narady Piechurów w Wałbrzychu w 2016 r. uf!!! A przecież Natalia jest na początku turystycznej przygody.

[Z.C.]

Loading