RAM – nauka decydowania

Już czas. Jeśli masz powyżej 13 lat i czujesz, że rozpiera Cię energia, że chcesz coś robić wartościowego, stworzyć coś nowego lub po prostu sprawdzić się w dziedzinie, której jeszcze nie nazwałeś – już czas. Wzywamy do działania obecnych i przyszłych podopiecznych Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy. RAM rozpoczyna nową kadencję.

RAM, czyli Rada Aktywnej Młodzieży, to organ, który już od wielu lat istnieje przy Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy. Podstawowym celem RAM jest inicjowanie nowych projektów realizowanych przez MDK.

RAM, podobnie jak samorząd uczniowski w szkołach, jest jednym z głównych podmiotów funkcjonujących w placówce. Działamy w oparciu o regulamin i całoroczny plan, który ustalamy w kilku obszarach, a więc w temacie kulturalnym, czy np. prozdrowotnym. Wymyślamy imprezy i akcje, w które angażujemy całą społeczność MDK-owską. Zależy nam, by integrować podopiecznych i nauczycieli ze wszystkich pracowni funkcjonujących w Młodzieżowym Domu Kultury – wyjaśnia Renata Łukaszewicz – Szczepanik, opiekun RAM w MDK Świdnica dodając, że członkom RAM zależy na kreowaniu nowych imprez.

Do tej pory dzięki RAM podopieczni z MDK-u zaangażowali się w akcję na rzecz Małego Domu Dziecka, brali udział w akcji przeciw agresji, Rock przeciw Aids, inicjatywach prozdrowotnych RozRuchy, happeningach z okazji 11-listopada. Członkowie RAM organizują imprezy wewnętrzne, jak chociażby Mikołajki, Wieczory Kolęd.

Jaka w tym roku będzie sugestia RAM w stosunku do działalności MDK-u? Może powstanie nowa idea? Może pomysł na nową formę prac pracowni? A może RAM stworzy nowatorski projekt społeczny?

RAM to wdrażanie do samorządności. Zarząd Rady Aktywnej Młodzieży ma realny wpływ na funkcjonowanie MDK-u, dlatego zapraszam kreatywne umysły. W naszych spotkaniach mogą brać udział zarówno dzieci i młodzież, która już przynależy do działających pracowni, jak i osoby, które jeszcze nigdy u nas nie gościłyzaprasza Renata Łukaszewicz – Szczepanik.

Spotkania RAM odbywają się w poniedziałki o godzinie 18.00 w „Bartku”, czyli filii MDK-u na Osiedlu Młodych w Świdnicy, ul. Marcinkowskiego 4-6.

Loading