Plan pracy z grupami teatralnymi

  Plan pracy z grupami teatralnymi w dziale I

na czas przerwy w zajęciach teatralnych

 od dnia 16.03-25.03. 2020

     (Kwarantanna koronawirusa)

Grupa „Cedeen” :

-nawiązanie kontaktu z grupą poprzez facebook (grupa na facebooku)

-przypominanie i zachęcanie do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów i zasad  związanych z okresem kwarantanny (koronawirus)

-przeprowadzanie rozmów z uczestnikami na powyższy temat

-zachęcenie uczestników do wzięcia udziału w XVII Ogólnopolskim Zjeździe Szkół noszących imię Józefa Piłsudskiego i Szkół identyfikujących się z Jego Ideą

w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2018-2022 (20 maja 2020 r-Dom im. Józefa Piłsudskiego-Oleandry)

-przesłanie i zapoznanie grupy z Regulaminem Konkursu wiedzy związanej z Osobą Józefa Piłsudskiego

– przybliżenie tematu dla szkół ponadpodstawowych: „Idea legionowa Józefa Piłsudskiego wczoraj i dziś”, poprzez przesłanie przykładowych linków.

– prowadzenie na bieżąco rozmów z grupą na temat realizowanego scenariusza” Głodomory”

Grupa ” Pauza”

-utrzymywanie stałego kontaktu z grupą poprzez WhatsApp(grupa na WhatsAppie)

-przypominanie i zachęcanie do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów i zasad  związanych z okresem kwarantanny (koronawirus)

-przeprowadzanie rozmów z uczestnikami na powyższy temat

-zachęcanie uczestników do czytania książek, i grania w gry towarzyskie z rodzinami

-przygotowanie przez uczestników utworów poetyckich do Konkursu ” Wierszykarnia”

-motywowanie do uczenia się na pamięć zadanych wcześniej wierszy

„Grupa ze spalonego teatru”

-uczestnicy otrzymali od nauczyciela teksty wierszy na konkurs recytatorski ” Wierszykarnia”:

„Zebra”, ” Zaraz”, ” Wodne pytania”, Żółw i Żuraw”, ” Zazdrosny Michałek”, ” Jajko „, ” Jak to dobrze być chłopakiem”, ” Pokój strachów”, ” Kłopoty złotej rybki”, ” Gniew Tomka”

-nawiązanie kontaktu telefonicznego z rodzicami i zachęcanie ich do pracy z dziećmi nad interpretacją tekstów i nauką tekstów na pamięć.

Joanna Chojnowska

Loading