PIERWSZE MIANOWANIA NA MŁODZIEŻOWEGO PRZODOWNIKA TURYSTYKI PIESZEJ

Wielkie święto w Kole;

20 września, podczas  62. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK w Legnicy do egzaminu sprawdzającego wiedzę ze znajomości walorów turystycznych i krajoznawczych powiatu świdnickiego i ościennych, topografii i znajomości ochrony przyrody przystąpiły Natalia Józefiak i Sandra Matyszczyk. Dziewczyny przeżyły „stresik”, gdyż egzaminatorem był Przewodniczący Komisji Pieszej Zarządu Głównego kol. Marcin Czerwiński. Egzamin odbywał się w Sali, w której zdawali egzamin Przewodnicy Turystyki Pieszej zdobywający uprawnienia III stopnia lub rozszerzający uprawnienia na kolejne regiony w Polsce. Bardzo przydała się wiedza nabyta na Kursie na Organizatorów Turystyki, wiedza i kilkuletnie doświadczenie nabyte na poszczególnych edycjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego ale przeważała praktyka wielu lat wędrowania i poznawania najbliższego regionu. Egzamin wypadł bardzo dobrze i dziewczyny mogą z dumą nosić „blachę” Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej.

Loading