Organizatorów InO przybyło.

Dolnośląska Komisja Imprez na Orientację oraz Oddział PTTK w Świdnicy zorganizowały Specjalistyczne Szkolenie Organizatorów i Animatorów Imprez na Orientację. Szkolenie odbyło się dnia 4 grudnia 2021. w Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy. Kadrę szkolenia stanowili: Tadeusz Sławiński z Lubania – Przewodniczący Dolnośląskiej Komisji InO – Przodownik InO nr 552, Wojciech Król z Lwówka Śl, Honorowy Przodownik InO nr 61, Kinga Hruszowiec Przodownik InO nr 662 i Natalia Józefiak Przodownik InO nr 665. W odpowiednim czasie zgłosiło się 13 osób (w tym 4 osoby z ToTuToTam i 4 z PiT). Podstawowym warunkiem uczestnika kursu to posiadanie małej brązowej odznaki INO oraz członkostwo w PTTK. Zajęcia trwały w sobotę od godz. 8.30. i składały się z wykładów z zakresu regulaminów, sędziowania, przygotowania map, projektowania tras oraz przygotowania i organizacji Imprez na Oriętację. W parku Centralnym odbyły się zajęcia terenowe – ćwiczenia z sędziowania i budowy tras. W międzyczasie uczestnicy zjedli obiadek. Ok. 17.00 odbył się egzamin końcowy na uprawnienia Organizatora Imprez na Orientację, który pozytywnie zdali:
– Sandra Matyszczyk, Amelia Jaskuła, Andżelika Stępniowska i Agata Hruszowiec z naszego koła,

– Ewa Matyszczyk-Borońska, Agnieszka Klimas-Tyńska, Jadwiga Ziarnowska i Andrzej Hruszowiec z Koła PiT,

Oraz Dykcio

Każdy uczestnik otrzymał komplet materiałów informacyjno- szkoleniowych.

Loading