OGRODZENIE WOKÓŁ POSESJI MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY LŚNI JAK NOWE

Dzięki podpisaniu umowy wsparcia z Toyota Motor Manufactoring Poland sp. z o. o. siedziba w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 26 zostało wyremontowane i pomalowane ogrodzenie wokół Młodzieżowego Domu Kultury w dniu 22 maja 2021 r. projekt wolontariacki pozwolił na zakup niezbędnych materiałów (farby, pędzle, szczotki druciane
i inne akcesoria)ze środków finansowych Toyota Motor Manufactoring Poland sp. z o. o.. było to duże wsparcie placówki oświatowej ale i integracja międzypokoleniowa uczestników zajęć pracowni turystycznej – Koła PTTK „To Tu To Tam” i ich rodziców wokół wspólnej pracy i zabawy. Dzięki dużemu zaangażowaniu i dużej ilości rodziców, dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówki w remont i  malowanie ogrodzenia prace wykonano bardzo szybko i solidnie. Młodzieżowy Dom Kultury jako forma nagrody za wykonana prace zorganizuje wspólna wycieczkę dla wszystkich wolontariuszy. Znacząca kwota dofinansowania do autokaru pozwoli całej grupie zrealizować marzenia – przejście Głównego Szlaku Świętokrzyskiego w dniach 18 – 21.06.2021 r.

Dyrekcja i społeczność Młodzieżowego Domu Kultury bardzo dziękują firmie Toyota Motor Manufactoring Poland sp. z o. o. za udzielenie wsparcia na realizację projektu wolontariackiego a rodzicom i młodzieży za bezinteresowną i rzetelną pracę. Dowodem na zakończenie projektu jest umieszczenie tablic pamiątkowych/ informacyjnych na wyremontowanym ogrodzeniu. Miłą pamiątka jest fotorelacja zamieszczona poniżej.

Loading