Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich, Świdnica, 20-21.05.2017

MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA JUNIORÓW W SZACHACH SZYBKICH
Świdnica, 20-21.05.2017
Komunikat organizacyjny

1. Organizatorzy
Organizatorami Mistrzostw są Dolnośląski Związek Szachowy, Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica

2. Termin i miejsce rozgrywek
Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 20-21.05.2017.
Adres sali turniejowej to: Klub Bolko, 58-100 Świdnica, pl. Grunwaldzki 11.

3. Uczestnictwo
W Mistrzostwach mają prawo udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach szachowych Dolnego Śląska oraz niezrzeszeni szachiści będący mieszkańcami Dolnego Śląska.
Mistrzostwa zostaną rozegrane w 6 grupach wiekowych do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18 z podziałem na chłopców i dziewczęta. Każdy z uczestników winien być pod opieką rodzica, prawnego opiekuna lub przedstawiciela klubu.

4. Zgłoszenia i wpisowe
Wpisowe do Mistrzostw wynosi 20 zł od osoby i będzie płatne na miejscu. Dla osób, które zgłoszą się po 18 maja wpisowe wzrasta o 5 zł.
Maksymalna liczba uczestników to 160 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zgłoszą się za późno będą wpisane na listę rezerwową. O ich dopuszczeniu do turnieju zadecyduje sędzia główny najpóźniej w dniu zawodów. Osoby zgłoszone, które zrezygnują ze startu w Mistrzostwach, prosimy o poinformowanie o tym fakcie.
Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy w serwisie turniejowym
lub e-mailem na adres: gambitmdk@gmail.com z podaniem danych: imię i nazwisko, data urodzenia, ranking szachowy, kategoria, klub szachowy bądź miejscowość zamieszkania.
Rodzice lub prawni opiekunowie osób, których nie ma jeszcze w Centralnym Rejestrze Członków Polskiego Związku Szachowego przy potwierdzeniu udziału mają obowiązek złożyć sędziemu głównemu Załącznik nr 5 – Formularz Rejestracji w CR PZSzach Zawodnika bez przynależności Klubowej.

5. System rozgrywek oraz tempo gry
Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim 9 rund lub kołowym – ostateczną decyzję podejmie sędzia główny zawodów.
Tempo gry wynosi 15 min + 10 s/ruch na partię dla zawodnika.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości, punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw. W turnieju kołowym: Berger, Koya, liczba zwycięstw, bezpośrednie pojedynki, losowanie.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Zawodnik może spóźnić się na rundę nie więcej niż o 15 minut.
Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich (z wyjątkiem grup do 8 lat).

6. Harmonogram Mistrzostw
sobota, 20.05.2017
8:30 – 9.30 – potwierdzenie udziału, wpłaty wpisowego
10.00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw
10.05 – I runda
11.00 – II runda
12.00 – III runda
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – IV runda
15.00 – V runda
16:00 – VI runda

niedziela, 21.05.2017
10.00 – VII runda
11.00 – VIII runda
12.00 – IX runda
około 13.30 – Uroczyste zakończenie Mistrzostw

7. Nagrody
Zwycięzcy grup otrzymają puchar, medal i dyplom, zawodnicy z miejsca II – III medale i dyplomy. Dodatkowo przewidziane są nagrody rzeczowe i finansowe dla zawodników w poszczególnych grupach w zależności od ilości startujących osób w danej grupie.
Szczegółowy fundusz nagród podany będzie podczas turnieju.

8. Zakwaterowanie i wyżywienie
W trakcie potwierdzenia udziału w sobotę przed pierwszą rundą będzie istniała możliwość wykupienia obiadu na ten dzień (koszt ok. 10 zł).
Zakwaterowanie i wyżywienie opiekunowie organizują we własnym zakresie. Polecamy następujące miejsca:
OSiR – Dom Wycieczkowy: 58-100 Świdnica, ul. Śląska 35
Hotel Sportowy: 58-100 Świdnica, ul. Śląska 31
Szkolne Schronisko Młodzieżowe: 58-100 Świdnica, ul. Kanonierska 3

9. Sprawy organizacyjne i inne:
– sprzęt szachowy zapewnia organizator,
– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,
– kierownik turnieju: Marcin Korzekwa, tel. 785507357,
– zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Serwisy turniejowe:

Dziewczęta do 8 lat

Dziewczęta do 10 lat

Dziewczęta do 12 lat

Dziewczęta do 14 lat

Dziewczęta do 16 lat

Dziewczęta do 18 lat

Chłopcy do 8 lat

Chłopcy do 10 lat

Chłopcy do 12 lat

Chłopcy do 14 lat

Chłopcy do 16 lat

Chłopcy do 18 lat

Loading