„Katyń. Pamiętamy”

 Scenariusz uroczystości poświęcony zbrodni w Katyniu

 

Powitanie przez prowadzącego

Program przygotowany przez uczestników grupy ” Cedeen” i ” Pauza”: Elżbieta Tądel, Franciszek Tabor, Zofia Witoń, Julia Czerkawska, Nadia Antonowicz, Adrianna Lasończyk, Milena Gląbik, Szymon Antonowicz, Paweł Puślecki, Angelika Ślęzak, Verheles Karina.

Prowadząca

Witamy bardzo serdecznie wszystkich Zgromadzonych.

Prowadząca

Wiele jest w naszej polskiej historii ostatnich dziesięcioleci wydarzeń, które odcisnęło piętno, nie tylko na jednostkach, ale na całych pokoleniach. Zbrodnia na polskich oficerach w Katyniu, Charkowie, Twerze zajmuje wśród nich miejsce szczególne. Przez półwiecze przemilczana w zgodnym porozumieniu zarówno tych z ,, Zachodu” jak i ze ,, Wschodu” przy obłudnym poparciu władz PRL. Prawda jako swoiste katharsis, święci gorzki triumf dopiero dzisiaj. Emocje, jakie wzbudza zbrodnia katyńska, nie mają nic wspólnego z chęcią zemsty czy nienawiścią. Są bliższe zadumie i refleksji. Dopiero na nich można budować- budować pamięć. Tylko ona może zachować to, co jest najcenniejsze- ludzi, ich losy, dokonania.

RECYTATOR I

KATYŃ- to w świadomości Polaków nazwa, symbol kojarzący się z ludobójczą polityką władz sowieckich wobec narodu polskiego.

Mówiąc Katyń, myślimy o pomordowanych na nieludzkiej  ziemi- wiosną 1940 roku, nie tylko jeńcach z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, ale także o innych obywatelach polskich zamordowanych w tym czasie przez NKWD.

Ziemio Katyńska Alicja Patey-Grabowska

Przyłóż ucho

do serca ziemi

a usłyszysz przyspieszony

rytm

 

Przyłóż palce

do przegubu dłoni

a wyczujesz przyspieszony

puls

 

Czego boisz się

Katyńska Ziemio?

 

Huk wystrzałów

drąży czaszkę

tylko w snach

 

Czego lękasz się

Katyńska Ziemio?

 

Krew męczeńska

zamiast deszczu

dawno w piach

 

RECYTATOR II

1939 rok

 

23.08.– ministrowie spraw zagranicznych ZSRR i III Rzeszy zawierają w Moskwie układ, który przeszedł do historii jako Pakt Ribbentrop- Mołotow. Przesądzał on: o agresji niemieckiej i rosyjskiej na Polskę, o podziale Polski i likwidacji państwa polskiego.

(Na bocznej ścianie wisi tablica przedstawiająca podział Polski – Układ Ribbentrop- Mołotow)

1.09.- agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę.

(Słychać odgłosy bombardowań nagrane na taśmie magnetofonowej).

17.09. – rosyjska Armia Czerwona wkracza na tereny Wschodnie II Rzeczpospolitej. W wyniku tej agresji do niewoli sowieckiej dostało się:

około 230 tysięcy żołnierzy, w tym:

– 13 generałów,

– ponad 8 tysięcy oficerów,

– 6 tysięcy policjantów.

RECYTATOR III

Około 8400 oficerów służby stałej i rezerwy stanowiło kadrę dowódczą zdolną obsadzić 16 przedwojennych dywizji.

Wśród oficerów rezerwy byli :

Lekarze, nauczyciele, prawnicy, inżynierowie, duchowni, artyści, ziemianie, sportowcy… Zamknięto za drutami-  kwiat polskiej inteligencji.

RECYTATOR IV

„IMPRESJE KATYŃSKIE”
Ojcu

Jaka myśl
gdy klęczałeś
przeszyła
ci czaszkę

Jaki obraz
przed oczy
gdy chłód lufy
w tył głowy

A uczucia:
gniew
bezsilność
żal
rozpacz
w jednym błysku sekundy

Nie ma świadków?
A niebo
przenikliwe i groźne
Dzrzewa długo szumiały
by wykrzyczeć tę zbrodnię

Słońce
raną zachodzi
ku pamięci
POTOMNYCH

RECYTATOR V

Oficerów rozmieszczano w obozach Kozielskim i Starobielskim, zaś policjantów w obozie Ostaszkowskim. Wniosek o rozstrzelaniu jeńców składa

5 marca 1940 roku Ławrentij Beria. Został podpisany przez: Stalina , Mołotowa, Woroszyłowa i innych.

Rozkaz dotyczył także rozstrzelania 11000 Polaków przetrzymywanych w tym czasie w więzieniach na kresach II Rzeczpospolitej.

RECYTATOR V

Kwiecień 1940 rok

-rozpoczyna się akcja masowych rozstrzeliwań powierzona specjalnym grupom NKWD

-jeńców z obozu w Starobielsku rozstrzeliwano w piwnicach NKWD w Charkowie -3820 osób.

-jeńców z obozu w Ostaszkowie rozstrzeliwano w piwnicach NKWD w Kalininie- 6311 osób.

– jeńców z obozu w Kozielsku rozstrzeliwano nad otwartymi grobami w lasach katyńskich- zginęło 4421 osób.

Łącznie w powyższych obozach zamordowano ponad 15000 osób. Ogółem na terenach wschodnich zamordowano 21857 polskich obywateli.

RECYTATORZY (Pauza)

„REJESTR KATYNIA”
Pamięci Olgierda Szpakowskiego (zginął w Starobielsku)

Przeczytaj rejestr katyński
Imiona… martwe wyrazy
I zmów litanię za wszystkich
Bez ust, bez oczu, bez twarzy

Cyfra kamieniem milczenia.
Śmierć przywaliła okrutną.
O usta, których już nie ma
Jakże wam krzykiem wybuchnąć!…

Oczy wyżarte cierpieniem
W noc pogrążone, nieme,
Jakimże strasznym spojrzeniem
Przyszło wam żegnać tę ziemię

W dni nasze kruche i drżące
Niech wspólny los nasz uniesie
Ostatni gest konających
Zdradzonych w Katyńskim Lesie

Wiatr groby rozdarte liże
Ślad zasypuje morderców…
Módlmy się, smutni, pod krzyżem
O prawo do własnej śmierci.

RECYTATOR VI

13 kwietnia 1943 roku

Niemcy znaleźli 8 masowych grobów,

a w nich ponad 4000 zwłok polskich oficerów wziętych do niewoli w 1939 roku. Największy z nich mieścił 2500 osób. Wszyscy zabici w ten sam sposób – strzałem w tył głowy.

Rząd sowiecki zrzucał winę na Niemców. Sprawą zajął się Międzynarodowy Czerwony Krzyż.

26 kwiecień 1943 r

Stalin i rząd sowiecki zrywa stosunki dyplomatyczne z rządem polskim w Londynie, obwiniając go o współpracę z Hitlerem. Nie było żadnej wątpliwości, kto dokonał masowej zagłady więźniów.

RECYTATOR VII

Jan Górec-Rosiński

„KATYŃ”

W czyje sumienie
wpisano te groby
czyje usta
zakneblowano milczeniem
czyją pamieć
zalano wapnem

mordercy w słońcu
niewinni

nam zostało
tylko epitafium

RECYTATOR  IX

Przez 50 lat władze sowieckie ukrywały prawdę o zbrodni katyńskiej. Pół wieku kłamstwa, wykręty i cenzura miały stać na straży tej zbrodni. Dopiero w latach 90-tych prezydent Rosji- Borys Jelcyn przekazał stronie polskiej tajne dokumenty potwierdzające prawdę, że zbrodni dokonał Związek Radziecki.

PROWADZĄCA

Dęby Pamięci to drzewa długowieczne; będące symbolem szlachetnych wartości; poświęcone zostały Bohaterom bestialsko zamordowanym przez Sowietów, niech przypominają zawsze nam wszystkim, kim jesteśmy i jak drogo opłacona została nasza wolność. Dlatego poproszę PaNstwa o przejście pod Dąb Pamięci upamiętniający Bogusława Słobódzkiego syna Mieczysława Kozara Slobódzkiego patrona MDK. Zapalimy znicz i złożymy kwiaty. Jan Paweł II mówił do młodych ,, Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, któremu na imię ,, Polska”. Tego trudu się nie lękajcie. Polska potrzebuje pamięci- aby pielęgnować tożsamość, którą przekazali nam nasi ojcowie i dziadowie, a do której każde pokolenie wnosi swój bezcenny wkład.

 

 

 

Loading