Kacper Sowa – LIDER Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy 2020

Kacper Sowa ma 17 lat. ” Lider MDK”. Obecnie jest uczniem klasy II Technikum Mechanicznego w Świdnicy. Od roku szkolnego 2013/2014 jest uczestnikiem zajęć teatralnych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego, uczęszczał również do pracowni muzycznej pana Dariusza Jarosa, do pracowni plastycznej pani Elżbiety Tarnowskiej i muzycznej pani Agnieszki Banach.

Kacper przeszedł wszystkie stopnie edukacji teatralnej w mojej pracowni, zaczynając od udziału w zajęciach ” Grupy ze spalonego teatru”, ” Pauza”, i aktualnie grupy ” Cedeen”.  Posiada wyjątkowe zdolności aktorskie, wokalne, które można było, przez okres 7 lat, podziwiać na imprezach wewnętrznych MDK, miejskich, na scenie teatru miejskiego w Świdnicy, na przeglądach teatralnych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, rejonowym. Dzięki swoim predyspozycjom stworzył niezapomniane kreacje aktorskie w spektaklach realizowanych przez grupę ” Pauza”, „Cedeen”: ” Bajki lat minionych”, „Zabawa musi być”,  „Kosmos po prostu Kosmos”, ” Dusze zamknięte w słoiku”, ” Raz dokoła”, „Zabużański wirus”. Kacper jest najbardziej znanym uczestnikiem MDK również dzięki swoim umiejętnościom recytatorskim, ponieważ wielokrotnie reprezentował naszą placówkę na uroczystościach i imprezach miejskich.. Kacper Sowa posiada interesującą barwę głosu, doskonałą dykcję i prawidłową wymowę oraz zdolności interpretacyjne tekstów poetyckich. Te predyspozycje dały mu możliwość udziału w licznych konkursach recytatorskich, zdobywaniu przez niego nagród i wyróżnień: na Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej, w konkursie Dolnośląskim Poezji i Prozy J.P II ” Arka” oraz na Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. W dniach 1,2,3 2020 maja wziął udział w koncercie przygotowanym z okazji Świąt Majowych, przez pracownie muzyczne i teatralne MDK. W programie przygotowanym online ” Rozpłynęła się już pieśń radosna” zaprezentował utwór Juliana Tuwima ” Rwanie bzu”.

           Kacper jest również dobrze znany społeczności MDK dzięki swoim umiejętnościom konferansjerskim, ponieważ prowadził imprezy: ” Przebój z jajem”, ” Dzień Talentów MDK”, ” Papali”, Dolnośląski Konkurs Pieśni Patriotycznej, Uroczyste Zakończenie Roku Oświatowego – ” Antoniada”, ” Gryfiadę”, Dolnośląski Konkurs Poezji i Prozy J.P II „Arka”, Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej ” Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”.

Dał się poznać jako poeta, ponieważ jego wiersze wzięły udział w konkursie  XXXIV Wojewódzkiego i XX Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej -Lipa 2016 w Bielsku Białej i otrzymały nagrodę oraz zostały opublikowane w tomiku poezji ” Lipa 2016″

Oprócz swoich licznych zdolności opisanych powyżej, w wielkim skrócie, Kacper Sowa to niezwykle odpowiedzialny młody człowiek, dla którego nasza placówka jest ” drugim domem”. Przez lata uczęszczania do MDK spędził w niej wiele czasu, nie tylko na zajęciach. Poświęcał swój wolny czas na pracę w Radzie Aktywnej Młodzieży, poprzez wprowadzanie i realizację swoich pomysłów, współorganizowanie ” Wieczorów kolęd”. działań profilaktycznych, np. udział w happeningach ” Rock przeciw AIDS” był jednym z pomysłodawców i organizatorów wewnętrznej imprezy ” Katyń. Pamiętamy.”

Kacper Sowa wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, godnie reprezentuje naszą placówkę i bardzo świadomie utożsamia się z nią

Loading