Imprezy związane z dniami św. Jana Pawła II – Jan Paweł II „Pamięć i Obecność” w Świdnicy – przeniesione

Informujemy, iż Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Jana Pawła II „Arka”,  XV Diecezjalny Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II” i X Rodzinny Rajd Pieszy Szlakiem Papieskim organizowane w ramach dni św. Jana Pawła II – Jan Paweł II „Pamięć i Obecność” w Świdnicy w maju /oraz inne imprezy towarzyszące/  zostają przeniesione na październik. O konkretnej dacie konkursu wszyscy zostaną poinformowani o odpowiednim czasie

Loading