Hania naszym Supermłodzikiem

Zawsze 13 czerwca, w dniu imienin Antoniego odbywa się uroczyste zakończenie zajęć w MDK. W świdnickim teatrze prezentują się najlepsi, najwytrwalsi laureaci odznaki SUPERMŁODZIK we wszystkich kategoriach. Z naszego Koła do tej prestiżowej odznaką pretendowali:

 1. Mały Supermłodzik I stopnia ( z 1 różyczką): Krzysztof Ziarnowski
 2. Mały Supermłodzik IIstopnia (z 2 różyczką): Piotr Ziarnowski
 3. Supermłodzik: Hania Dębek

Impreza podniosła, uroczysta, bardzo radosna. Dziękujemy wszystkim za godne reprezentowanie naszej placówki.

Warunki uzyskania odznaki SUPERMŁODZIK:

 1. Wiek uczestnika zajęć od 13 lat – Hania 14 lat
 2. Okres uczęszczania do MDK powyżej 3 lat szkolnych – Hania od 02.09.2016
 3. Odznakę „Super Młodzika” może zdobyć uczestnik 2 lata po otrzymaniu „Małego Super Młodzika” w st. III – Hania 13.06.2020
 4. Bardzo dobra frekwencja, bez nieobecności nieusprawiedliwionych – Hania VIII miejsce w rankingu Koła,
 5. Wzorowe reprezentowanie placówki i osiągnięcia na zewnątrz na szczeblu minimum wojewódzkim: Hania: VI m. w MnO „Bukowa Góra” 9.10.22 w Lubaniu, V m. w VI Świdnickich MnO 23.10.22, IX m. w Pucharze Dolnego Śl. w MnO w roku 2022, Udział w Woj. Rajdzie Ind. „^ X Dolny Śląsk 31.01.2023 w Pieszycach,  IV m. w Finale Wojew. 48 OMTTK 7-8.05.2023 w Boguszowie Gorcach,
 6. Aktywne uczestnictwo oraz koleżeńska postawa na zajęciach koła. U Hani wiele….
 7. Dopełnienie obowiązków wynikających z uczęszczania do MDK /przestrzeganie § 2 Regulaminu Uczestnika Zajęć MDK w Świdnicy/
 8. Aktywny udział w dowolnej formie w realizowanym w placówce programie wychowawczo-profilaktycznym /podać obszar i zadanie z programu wychowawczo-profilaktycznego/- Hania wyróżnienie w Dniu Talentów 2023,

Loading