Dowód uznania

 Dowód uznania , pamiątkowy medal Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich

Loading