Dolnośląski Konkurs Plastyczny pt. „Sto lat dla Polski”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Dolnośląskim Konkursie Plastycznego z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Sto lat dla Polski”. Celem konkursu jest wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 2018, propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci i młodzieży oraz popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów dolnośląskich uczniów.

Tematem konkursu jest wykonanie kartki pocztowej z życzeniami z okazji jubileuszu odzyskania niepodległości. Uczestnicy przygotowują kartkę pocztową w formacie A4 (poziomo). Praca ma zawierać: obraz, znaczek pocztowy i tekst życzeń (prace nie mogą być wykonane z wiotkiego materiału). Praca plastyczna może być wykonana zespołowo lub indywidualnie. Tekst życzeń powinien być wykonany z poprawnością językową i winien korespondować z ilustracją plastyczną oraz z zaprojektowanym znaczkiem.

Terminy:

etap szkolny – do 23 lutego 2018 r.

etap rejonowy – do 21 marca 2018 r.

etap wojewódzki – 31 maja 2018

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego przeprowadza etap rejonowy. Trzy prace z placówki wybrane (po etapie szkolnym) należy przesłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Nauczycielska 2,

58-100 Świdnica

Do prac należy dołączyć załączniki nr 1 i nr 2.

Regulamin

Załącznik 1

Załącznik 2

Loading