Dni Papieskie 2022 – wernisaż

18 maja 2022 r. w Teatrze Miejskim w Świdnicy odbyło się podsumowanie XVI Diecezjalnego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II”. W tym roku młodzi plastycy wykonali prace pt „Jan Paweł II i sport”, inspirując się mottem :Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistniać. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców, abyście żyli zgodnie z wymaganiami tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi i zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję.”/ Homilia Jana Pawła II – Elbląg 6 VI 1999/

Na wystawie pokonkursowej prezentowanych jest 51 prac w różnych technikach plastycznych. Komisja przyznała 22 równorzędne nagrody, które laureatom wręczyli biskup Marek Mendyk i dyr. MDK Zbigniew Curyl. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Szczególnie nauczycielom i katechetom, którzy pomogli przygotować prace na konkurs. Zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych organizowanych przez MDK Świdnica w kolejnym roku szkolnym. / koordynator konkursu Joanna Waksmundzka/

Loading