Dariusz Jaros otrzymuje Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA

 

 

 

Podczas XXXVI Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,

przyznano nagrodę „SILESIA” dla nauczyciela MDK w Świdnicy Dariusza Jarosa.

 

„Dariuszowi Jarosowi za wieloletnią współpracę z ośrodkami kultury w organizowaniu i koordynowaniu festiwali i przeglądów muzycznych dla dzieci i młodzieży regionu Dolnego Śląska na terenie miasta Świdnicy. Pan Dariusz ma duży wkład w rozwój edukacji przez organizację i koordynację Gminnych Warsztatów Wokalnych w Lubachowie dla uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży. Kandydat do nagrody zajmuje się promocją młodych talentów w środowisku lokalnym przez stworzenie koncertu live z zespołem akompaniującym koncertów Rozśpiewanych Dzieciaków Gminy Świdnica podczas Pikniku Rodzinnego oraz licznych dożynek. Pan Dariusz realizuje autorski projekt Spotkań Artystycznych wraz z placówkami Wychowania Pozaszkolnego oraz promuje uzdolnioną młodzież miasta Świdnicy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Artysta prowadzi warsztaty dla dyrektorów i nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Dariusz Jaros tworzy także autorską muzykę na potrzeby Alchemii Teatralnej Dorosłych, a także pracuje jako muzyk instrumentalista i kierownik zespołu przy spektaklach”.

Gratulujemy

MDK Świdnica

Loading