„BARWY NIEPODLEGŁOŚCI” po raz dziesiąty.

Już kończy się pierwszy miesiąc jesieni, a my zapraszamy, jak co roku o tej porze, do udziału w konkursie plastycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczestników prosimy o wykonanie prac inspirowanych Legionami Polskimi, oraz postaciami Józefa Piłsudskiego i Mieczysława Kozara- Słobódzkiego (patrona MDK w Świdnicy). Namalujcie „barwy” symbolizujące walkę Polaków o niepodległość w różnych okresach historii Polski, białe róże z pieśni Słobódzkiego, biel i czerwień flagi narodowej, kolory zwycięstwa czy porażki. Czekamy na prace do końca października.

Życzę udanych prac i sukcesu w X edycji konkursu plastycznego „Barwy Niepodległości”
koordynator konkursu – Joanna Waksmundzka

Regulamin Konkursu Plastycznego
„Barwy niepodległości”
X edycja

Organizator:

  • Młodzieżowy Dom Kulturyim. Mieczysława Kozara – Słobódzkiegow Świdnicy.

Uczestnicy konkursu:

  • Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych i wychowania pozaszkolnego.
  • Konkurs ma charakter otwarty, dla wszystkich zainteresowanych.

Tematyka prac:

  • Prace plastyczne o tematyce patriotycznej nawiązujące do Narodowego Święta Niepodległości.
  • Kompozycja plastyczna przedstawiająca historię Legionów Polskich i postać Józefa Piłsudskiego.
  • Kompozycja plastyczna inspirowana życiem i twórczością Mieczysława Kozara – Słobódzkiego – patrona Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy.

Format prac: A4, A3, maksymalny 50 x 70 cm.

Technika wykonania pracy : dowolna technika malarska, rysunkowa, graficzna, techniki mieszane, kolaż. Prace płaskie, do prezentacji w antyramach. ( prosimy nie wyklejać prac sypkimi materiałami i bibułą, nie zwijać prac w rulony)

Prace konkursowe powinny zawierać opis:

  • Imię i nazwisko autora
  • Wiek autora
  • Nazwę, adres, telefon/fax placówki
  • Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

Prace należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica , tel. 74 -8513330

Termin składania prac: 28 października 2016 r. ( piątek)

O wynikach konkursu i terminie, oraz miejscu podsumowania laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub faxem. ( wernisaż planowany jest na 10 listopada 2016, godz.16.30, w Klubie Bolko w Świdnicy, Plac Grunwaldzki)

Informacje o konkursie zostaną umieszczone na stronie www.mdk.swidnica.pl

Koordynator konkursu – Joanna Waksmundzka MDK Świdnica

Loading