84 rocznica sowieckiej agresji na Polskę.

17 września 1939 r. Armia Czerwona, bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny, wkroczyła na terytorium II Rzeczypospolitej. Złamała tym samym obowiązujący od 1932 r. polsko-sowiecki pakt o nieagresji. Napaść była konsekwencją tajnego układu niemiecko-sowieckiego podpisanego 23 sierpnia 1939 r. przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa, ludowego komisarza spraw zagranicznych Związku Sowieckiego.

 

W piątek 15 w Młodzieżowym Domu Kultury  Świdnica odbyła się uroczystość złożenia kwiatów przy Dębie Katyńskim w 84 Rocznicę sowieckiej agresji na Polskę.

Program artystyczny przygotowała Rada Aktywnej Młodzieży , pracownie teatralne Joanny Chojnowskiej, Wioletty Ziobrowskiej, muzyczne Dariusza Jarosa oraz Mirosława Jabłońskiego.

 

Loading