XXI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim za nami…

Wielkim wyczynem może pochwalić się Piotr Ziarnowski w który, w swoim debiucie wśród klas VII- VIII (Piotr uczęszcza do V klasy), po części pisemnej zajmując V miejsce dostał się do ścisłego finału.

„…Rekordowa liczba, 36 osób z 10 szkół wzięło udział w XXI edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim, nad którym Patronat Honorowy objęli: Starosta Wałbrzyski i Burmistrz Szczawna – Zdroju. Nagrody w konkursie ufundowali: Powiat Wałbrzyski, Gminy: Szczawno- Zdrój i Boguszów – Gorce, PTTK Oddział „Ziemi Wałbrzyskiej”, PTSM Oddział w Wałbrzychu, Muzeum Porcelany, BWA, schronisko turystyczne „Orzeł”. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju, a koordynatorem i pomysłodawcą, od początku swoistym „spiritus movens” 🙂 przedsięwzięcia Sekretarz naszego Oddziału Artur Ciempa.

Konkurs składał się z dwóch części: testu krajoznawczego i popisu krasomówczego. W przerwie zmagań zawodników, przewodnik sudecki Jacek Pielich opowiadał o ciekawostkach związanych z Masywem Chełmca.

Jury w składzie: Jacek Pielich, Beata Olesińska-Hajdasz, Agata Załucka i Grzegorz Jaroni postanowiło przyznać następujące nagrody: W kategorii szkół podstawowych: 1 miejsce – Joanna Lesiak z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 7 w Wałbrzychu 2 miejsce – Milena Szymula PSP nr 26 w Wałbrzychu 3 miejsce – Alicja Kowalska z ZSP nr 7 w Wałbrzychu W kategorii szkół średnich: 1 miejsce – Martyna Matusiak 2 miejsce – Karina Wintoniak 3 miejsce – Iga Materowska Wszyscy z I Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.

Ponadto przyznano 1 miejsca w kategorii za najlepiej rozwiązany test krajoznawczy dla Hanny Dobrowolskiej z PSP nr 26 w Wałbrzychu i Kariny Wintoniak oraz 1 miejsca w kategorii za najlepszy popis krasomówczy dla Joanny Lesiak i Martyny Matusiak...”

Ze strony
http://ptsm.walbrzych.pl/page/1

Loading