BENEFIS JANUSZA LIPIŃSKIEGO – PRZYJACIELA KOŁA

Dziś wierszem, pieśnią i tańcem uczciliśmy 76 letniego nestora Młodzieżowego Domu Kultury w  Świdnicy. Pan Janusz Lipiński rozpoczął pracę w MDK 02.04.1984 r jako akompaniator, członek kapeli dziecięcego zespołu pieśni i tańca. Od 01.09.1984 pełnił funkcję instruktora w pracowni muzycznej nauczając gry na gitarze i innych instrumentach. W latach 1994 -1998 był kierownikiem działu artystycznego. Po przejściu w 2004 r, na nauczycielską emeryturę pracował nadal, w ostatnim okresie na ½ etatu jako dozorca placówki). W sumie przepracował w MDK 33 lata.

Z okazji zakończenia pracy w MDK przez Pana Janusza Lipinskiego odbył się w Klubie Bolko Benefis. Udział wzięły wszystkie pracownie tematyczne placówki. Z naszej strony zaprezentowało się całe koło w jednolitych koszulkach. Zaśpiewaliśmy panu Jankowi pieśń „Pod przewodem Orłowicza…”,  wręczyliśmy stosowną laurkę i wyróżniliśmy turystyczną ciupagą z nabitymi „blachami” z Karkonoszy. Pan Janek otrzymał tytuł Przyjaciela Koła ToTuToTam 15.01.2016 r. podczas uroczystości V rocznicy powstania naszego Koła. Szczególnie wdzięczni jesteśmy za pomoc w prowadzeniu kroniki koła (piękną kaligrafię można podziwiać w I tomie kroniki) i udział w wielu naszych rajdach i wycieczkach.

/ZC/

Loading