Logo akcji wylogowani z gier zalogowani w MDK

W roku szkolnym 2017/18 Młodzieżowy Dom Kultury rozpoczyna kampanię “Wylogowani z gier – zalogowani w MDK”. Nasze cele to ochrona młodego pokolenia przed różnorodnymi uzależnieniami związanymi z wirtualną rzeczywistością oraz wychowanie do dobrego i dojrzałego korzystania z niej.