Skip to content

Projekt: Świdnicki GRYF i Trutnowski SMOK

\"gryf_688\"

Projekt Trutnowski Smok i Świdnicki Gryf realizuje Miasto Świdnica przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury i Miastem Trutnow przy współpracy ze Stowarzyszeniem „StowarzyszeniemTrutnovměstoDRAKA”.

Projekt polega na prowadzeniu wspólnych imprez kulturalnych i edukacyjnych na rzecz rozwoju i współpracy polsko – czeskiej. Imprezy odbywać się będą przez cały rok 2013 w Świdnicy i Trutnowie. Działania projektu poszerzą ofertę kulturalną i przyczynią się do współpracy mieszkańców obu miast, jak i wzmocnią relacje między młodym pokoleniem.

Istotę projektu stanowić będą imprezy promujące legendy miejskie i herbowe, baśnie i historię obu miast, podkreślając ich znaczenie w kształtowaniu tożsamości lokalnej. Motywami przewodnimi wydarzenia będą symbole herbowe: gryf i smok oraz postacie historyczne, łączące oba narody, czyli para cesarska: Anna Świdnicka i Karol IV. Świdnica przypomni postać księżniczki świdnickiej Anny, królowej czeskiej, matki Króla Niemiec Niemiec Czecha Wacława IV Luksemburskiego, a Trutnow z kolei przypomni postać Cesarza Karola IV.

Po obu stronach granice prezentowane będą prace wykonane podczas warsztatów tematycznych, a znaczącym elementem projektu będzie promowanie artystycznego ruchu amatorskiego podczas warsztatów tematycznych. Realizowane działania wspierać będą aktywne formy spędzania czasu, wynikające z inicjatyw społecznych.

Celem projektu „Świdnicki GRYF i Trutnowski SMOK” jest wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie kultury, integracja społeczności lokalnej, włączenie mieszkańców miast w cykl imprez kulturalno – edukacyjnych o zabarwieniu historycznym, a szczególnie dzieci, młodzież i ich rodziców oraz przedstawienie legend miejskich i herbowych, baśni i historii o miejscach i osobach mieszkających na pograniczu polsko – czeskim poprzez zabawę, korowody, festyny, warsztaty i konkursy, prezentację twórczości artystycznych ruchów amatorskich, kształcenie zdolności porozumiewania się z innymi ludźmi przez sztukę i wspólne działania, organizację warsztatów i imprez plenerowych. Projekt przyczyni się do wzmocnienia współpracy po obu stronach miast partnerskich i dostarczy odbiorcom niezwykłych przeżyć estetycznych.

\"stopka\"

Loading

Skip to content