Zrozumieć sztukę – POP – ART Andy’ego Warhola

Andy Warhol – Puszki z zupą firmy Campbell , Andy Warhol –Marilyn Monroe

 


Andy Warhol codziennie jadł to samo na lunch: puszkę zupy pomidorowej. Powiedział: „Zwykłem codziennie jeść ten sam lunch, chyba przez dwadzieścia lat w kółko to samo”. Narysuj obrazek tego, co najczęściej jesz. Jak zaprezentujesz to jedzenie? Jeżeli nie chcesz malować jedzenia, to może coś innego w stylu Ady’ego, a może psa jak na obrazku autora poniżej, który również naśladował styl tego artysty.

 

 

Pop art pomimo, że narodził się w Anglii, traktowany jest jako zjawisko amerykańskie, gdyż tam osiągnął najtrafniejsze rezultaty. Artyści podnieśli do rangi kultury wysokiej obrazy powstałe z przeciętności. O  pop- arcie mówiono, że jest to nowy realizm, choć w rzeczywistości nie był w pełni realizmem tylko systemem znaków opisujących przedstawienia wytworzone wcześniej przez media. Twórcy pop-artu wyróżniali się tym, że jakby „zamrażali” obraz, czyli jakby bezosobowo przedstawiali temat. Zachowywali obiektywną postawę, a więc nie dodawali własnych emocji. Andy Warhol pozbawiony był całkowicie krytycznego stosunku do społeczeństwa. To co przedstawiał, wybierał z absolutną obojętnością „przechodnia”. Swoją karierę rozpoczął jako dyrektor wystaw sklepowych, następnie pracował w reklamie. Do świata sztuki wszedł właśnie przez zupę pomidorową. Dzięki zdolnościom organizacyjnym i swojemu instynktowi, przekształcił samego siebie w żywą ikonę kultury, a ze swojej sztuki uczynił biznes. Jako pierwszy zrozumiał wagę nowoczesnych ikon, a także znaczenie dóbr konsumpcyjnych zapełniających supermarkety. Obraz „Puszki z zupą firmy Campbell” Andy’ego Warhola jest charakterystycznym dziełem w karierze artysty. Stanowi przełom w jego twórczości. Zaczął stosować swoje przełomowe strategie seryjnego powtarzania i reprodukcji, przedmiotów wywodzących się z amerykańskiej kultury towarowej. Warhol rozwinął także swoje charakterystyczne i jednolite partie koloru techniki sitodruku, tuż po ukończeniu puszek z zupą.

Loading