ZOSTAŃ W DOMU I GRAJ W SZACHY! (85), PRZEPISY GRY W SZACHY (11)

ZAPIS PRZEBIEGU PARTII SZACHOWEJ (1)

 Jeśli organizator zaznaczył w regulaminie o konieczności prowadzenia zapisu przebiegu partii szachowej to każdy zawodnik ma obowiązek prowadzić taki zapis na blankiecie dostarczonym przez organizatora.
Jeżeli sędzia dostrzeże, że zawodnik prowadzi zapis inną notacją, niż algebraiczna, to powinien go ostrzec o tej nieprawidłowości.
Zabrania się zapisywania posunięcia przed jego wykonaniem, z wyjątkiem sytuacji, gdy zawodnik reklamuje remis.
Zawodnik może odpowiedzieć na posunięcie przeciwnika przed zapisaniem go, jeśli sobie tak życzy. Jednakże musi zapisać swoje poprzednie posunięcie przed wykonaniem następnego posunięcia (czyli np. zawodnik grający białymi przełączył zegar i zapisał swoje ostatnie posunięcie, kolej na przeciwnika grającego czarnymi bierkami, który wykonał swoje posunięcie i przełączył zegar, wtedy białe nie muszą zapisać jego posunięcia, lecz wykonać swoje posunięcie i dopiero zapisać ostatnie ruchy: przeciwnika i swoje).
Formularz do zapisu partii powinien służyć wyłącznie do zapisywania posunięć, czasu na zegarze, ofert remisowych oraz kwestii dotyczących reklamacji i innych istotnych danych.
Obaj gracze muszą znaczyć na formularzu do zapisu partii ofertę remisową znakiem (=).
Formularze z zapisem posunięć powinny być widoczne dla sędziego w trakcie trwania partii. Blankiety te są własnością organizatora imprezy.
Jeżeli zawodnik, na swoim zegarze, ma mniej niż pięć minut do kontroli czasu w dowolnym stadium partii i w tej kontroli nie otrzymuje dodatkowego czasu, przynajmniej 30 sekund na każde posunięcie, to w tym okresie nie jest zobowiązany do prowadzenia dalszego zapisu przebiegu partii.
Jeżeli żaden z zawodników nie musi zapisywać partii (obaj mają mniej niż 5 minut na zegarze i na posuniecie dodawane jest mniej niż 30 sekund)  to sędzia powinien starać się być obecny przy tej partii i zapisywać posunięcia. W takiej sytuacji, natychmiast po opadnięciu jednej z chorągiewek, sędzia powinien zatrzymać oba zegary. Wtedy obaj zawodnicy powinni niezwłocznie uzupełnić swoje zapisy.
Jeżeli żaden z zapisów nie jest kompletny, to obaj zawodnicy są zobowiązani do odtworzenia przebiegu partii na drugiej szachownicy pod nadzorem sędziego. W przypadku, gdy na podstawie zapisów partii nie jest możliwe odtworzenie przebiegu gry i stwierdzenie, że jeden z zawodników przekroczył czas do namysłu, to partię należy kontynuować.
Po zakończeniu partii obaj zawodnicy powinni wpisać rezultat i podpisać oba formularze do zapisu partii. Jeżeli rezultat wpisano nieprawidłowo, jest on obowiązujący, chyba że sędzia podejmie inną decyzję.
Zapisy partii pozostawiają wiele do życzenia.  Najczęściej są to
– nieczytelne pismo,
– mylne zapisywanie posunięć białych jako czarnych (i odwrotnie),
– pomijanie posunięć.
– błędny zapis konkretnego posunięcia,
Niektórzy, nie mogąc odtworzyć posunięć, stawiają jakieś zygzaki lub powtarzają posunięcia, które były wcześniej wykonane. Często zdarza się też, że zapis partii jest prowadzony czytelnie do momentu wystąpienia niedoczasu. Zdarza się, że zapis trudno odtworzyć samemu zapisującemu.
A oto przykład, że lepiej stosować się do przepisów:
W Mistrzostwach USA w szachach (2015 r.) arcymistrz W. So w początkowych rundach imprezy sporządzał jakieś zapiski na dodatkowym formularzu, a następnie nakładał na nim właściwy blankiet. Arbiter ostrzegał W. So o nieprawidłowym zachowaniu przy prowadzeniu zapisu. W ostatniej rundzie W. So  postępował tak samo (znów sporządzał notatki na dodatkowym blankiecie.
Przeciwnik W. So złożył z tego powodu reklamację. Sędzia główny zawodów uznał tę reklamację za zasadną i przyznał mu punkt (wygraną). Mimo odwołań W. So do wyższych instancji uznano za prawidłowe postępowanie sędziego tych Mistrzostw.

                                                                       Opracował:  Wojciech Kowalczuk

Loading