ZOSTAŃ W DOMU I GRAJ W SZACHY! (77), PRZEPISY GRY W SZACHY (9)

ZAWODNIK

 Dziś odpowiedź na pytania : co wolno zawodnikowi, a co jest zakazane podczas rozgrywek szachowych?

Każdy szachista w trakcie gry powinien przestrzegać przepisów gry w szachy, szczególnie stosować dwie podstawowe zasady szachowe (w skrócie):

  1. a) dotknięta idzie,
  2. b) postawiona stoi.

W strefie rozgrywek ( zalicza się do niej: salę gry – miejsce rozgrywania partii szachowych, bufet, sanitariaty i ewentualne inne pomieszczenia) nie wolno korzystać z żadnych notatek, korzystania z porad i innych źródeł informacji oraz analizowania jakiejkolwiek partii na innej szachownicy.

Opuszczenie strefy rozgrywek wymaga poinformowania o tym fakcie sędziego i uzyskania jego zgody. Salę gry zawodnik może opuścić (np. wyjście do toalety) po wykonaniu swojego posunięcia, natomiast opuszczenie tej sali przez zawodnika będącego na posunięciu wymaga zgody sędziego.

W trakcie rozgrywania partii, w strefie rozgrywek, zawodnik nie ma prawa posiadania telefonu komórkowego, ani jakiegokolwiek innego urządzenia elektronicznego (można takie wyłączone urządzenia oddać np. w depozyt sędziemu lub w miejscu uzgodnionym z sędzią).

Jeżeli nie ma wątpliwości, że zawodnik zabrał takie urządzenie do strefy rozgrywek to przegrywa on partię

Arbiter może zażądać, żeby zawodnik pozwolił sprawdzić swoje ubranie, teczkę lub inne przedmioty oraz zgodził się na przeprowadzenie kontroli osobistej, co powinno być  dokonane dyskretnie z zachowaniem prywatności. Taką kontrolę powinna przeprowadzić osoba tej samej płci, co kontrolowany zawodnik (może to być sędzia lub osoba upoważniona przez sędziego osoba).

W przypadku odmowy poddania się takiej kontroli sędzia podejmuje decyzję, co do ukarania zawodnika zgodnie z systemem kar, który był wymieniony w poprzednim odcinku.

Zabronione jest odwracanie uwagi przeciwnika lub przeszkadzanie mu w grze w jakikolwiek sposób, włączając w to nieuzasadnione reklamacje i propozycje remisowe oraz wprowadzanie źródeł hałasu na salę rozgrywek. W trakcie partii wielu młodych szachistów rozmawia, podśpiewuje, stuka itp. nie zdając sobie sprawy, że przeszkadza nie tylko swojemu przeciwnikowi, ale także grającym (przynajmniej na najbliższych stolikach).

W trakcie gry  nie powinno się nawet sugerować słownie o przełączeniu zegara. Jedyne słowa

jakie mogą paść przy grze w szachy to powitanie np. Cześć, Witam (obecnie nie podajemy ręki –

w turniejach i w  życiu codziennym coraz częściej praktykowane jest witanie się łokciami), przed dotknięciem bierki i na swoim czasie – Poprawiam w celu dokładniejszego ustawienia bierek Proponuję remis i ewentualnie Poddaję się i Dziękuję za grę.

Na złożoną propozycję remisu przeciwnik może zareagować w następujący sposób:

  1. a) jeśli odpowie Przyjmuję remis to partia automatycznie kończy się remisem,
  2. b) nie przyjąć propozycji remisu gdy powie np. Odrzucam remis czy też Chcę jeszcze pograć

    lub nie musi odpowiadać, tylko wykonać ruch, co jest jednoznaczne z odrzuceniem przez niego

propozycji remisowej i gra będzie kontynuowana.

Inną sytuacją jest sprawa reklamacji, gdzie w obecności arbitra należy opisać słowami przyczynę reklamacji. Obaj zawodnicy muszą asystować sędziemu we wszystkich sytuacjach wymagających rekonstrukcji partii, łącznie z reklamacjami remisu. To samo dotyczy sprawdzania trzykrotnego pojawienia się tej samej pozycji lub reguły 50 posunięć.

Należy pamiętać, że zawodnicy, którzy ukończyli partie są traktowani, jako widzowie.

Zawodnik ma prawo prosić sędziego o wyjaśnienie przepisów gry a także prawo odwołania się od każdej decyzji sędziego.

Ale jednego przepisy ani żaden sędzia nie mogą zabronić każdemu szachiście: mieć satysfakcję z gry w szachy a szczególnie radości się po zwycięstwie (uśmiechu).

 

                                                                                 Opracował: Wojciech Kowalczuk

Loading