ZOSTAŃ W DOMU I GRAJ W SZACHY! (47), ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY (8)

KRZYŻÓWKA – SYNTEZA

Tym razem nie trzeba odgadywać haseł, bo są one podane. Należy znaleźć właściwe miejsce do wpisania danego hasła (osobno dla diagramu górnego i dolnego). Jeśli wszystkie hasła zostaną prawidłowo rozmieszczone, to w kratkach szarego koloru (czytanych rzędami) powstanie końcowe rozwiązanie.

 

 

Loading