ZOSTAŃ W DOMU I GRAJ W SZACHY! (44), PRZEPISY GRY W SZACHY (2)

Zegar szachowy – cd.

Ustawienie zegara na stoliku – to sędzia wybiera, gdzie będzie stał zegar.

Najczęściej sędzia ustawia zegary tak, by mógł obserwować tarcze zegara (zegary zwrócone w kierunku stolika sędziowskiego).

Korzystanie z zegara szachowego

Po wykonaniu posunięcia na szachownicy zawodnik jako zakończenie tego posunięcia naciska zegar (zatrzymuje swój zegar i uruchamia zegar przeciwnika).  Dopiero wtedy przeciwnik może wykonać swoje posunięcie.  Każdy z zawodników musi mieć możliwość przełączenia zegara.

Jest niedopuszczalnym przytrzymywanie dźwigni zegara i uniemożliwianie jej przełączenia.

Przełączenia zegara należy dokonać tą samą ręką, którą  zostało wykonane posunięcie.

Przełączenie zegara decyduje o nieprawidłowym posunięciu. Wykonanie nieprawidłowego posunięcia bez przełączenia zegara pozwala na wykonanie prawidłowego ruchu tą bierką (w przypadku braku takiej możliwości dowolnego prawidłowego posunięcia inną własną bierką).

Przełączanie zegara bez wykonania posunięcia jest traktowane jako wykonanie nieprawidłowego posunięcia.

Przełączanie poprzez uderzanie (bierką lub pięścią) w zegar, przełączanie przed wykonaniem posunięcia, trzymanie ręki na obudowie zegara, branie zegara i jego unoszenie jest traktowane jako niesportowe zachowanie. Takie postępowanie zostanie ukarane przez sędziego.

Poprawienie ustawienia bierek może odbywać się wyłącznie na „swoim czasie’ (po przełączeniu zegara przez przeciwnika), po uprzednim poinformowaniu o tym zamiarze przeciwnika.

Zatrzymanie zegara przez zawodnika może dotyczyć tylko sytuacji, w której potrzebna jest obecność sędziego (np. dostarczenie figury po promocji piona). Do sędziego należy ocena czy zatrzymanie zegara było zasadne.

Nieuzasadnione zatrzymanie zegara przez zawodnika (np. stwierdzenie pozycji matowej, której nie było) skutkuje ukaraniem takiego zawodnika.

Przekroczenie czasu gry

Powinno zostać zgłoszone przez złożenie reklamacji lub stwierdzenie tego faktu przez sędziego. Powoduje to przegranie partii przez zawodnika, któremu skończył się czas (za wyjątkiem sytuacji, że przeciwnik nie może dać mata królowi zawodnika,  który przekroczył czas  (np. król i skoczek przeciwko królowi).

Przygotował: Wojciech Kowalczuk

 

Loading