ZOSTAŃ W DOMU I GRAJ W SZACHY! (38), ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY (6)

Po wpisaniu wszystkich haseł (temat: szachy i MDK)
litery wpisane z pól od 1 do 11 do kratek pod krzyżówką
(czerwone liczby w prawym dolnym rogu) dadzą
trzywyrazowe rozwiązanie.

Objaśnienia haseł:

Poziomo:
3) najsilniejsza figura szachowa,
5) … szachowy, zbiór przepisów gry w szachy,
6) rodzaj wyróżnienia na turnieju,
10) najsłabszy na szachownicy,
11) osobista, dobre maniery szachisty,
12) I lub II w MDK Świdnica

Pionowo:

1) czas gry określany w regulaminie turnieju szachowego
2) kończy partie szachową,
4) np.. złoty dla zwycięzcy,
6) …Talentów, impreza MDK Ś-ca,
7) przyznawany za zwycięstwo w partii szachowej,
8) tytuł szachowy (krajowy lub FIDE),
9) inaczej kolor (biała lub czarna pól).

Opracował: Wojciech Kowalczuk

Loading