ZOSTAŃ W DOMU I GRAJ W SZACHY! (270), ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY (29)

DWA POŁĄCZONE SUDOKU 6X6

Tym razem zadanie polega na wpisaniu w diagram cyfr od 1 do 6 tak, by w każdym rzędzie i w każdej kolumnie oraz w kolorowym prostokącie każdego z SUDOKU występowało sześć różnych cyfr. Żółty prostokąt jest wspólny dla obu SUDOKU (wchodzi jako część składowa górnego i dolnego SUDOKU).

Opracował: Wojciech Kowalczuk

Loading