ZOSTAŃ W DOMU I GRAJ W SZACHY! (27), Konikówka!

Dzisiejsze zadanie (trudne) polega na odczytaniu
hasła, zaczynając od pola z litera M i ruchem skoczka
szachowego obejść wszystkie pola diagramu, odwiedzając
każde pole tylko jeden raz. Myślnik też wchodzi w skład
hasła, które jest związane z Młodzieżowym Domem
Kultury w Świdnicy.

Opracował: Wojciech Kowalczuk

Loading