ZOSTAŃ W DOMU I GRAJ W SZACHY! (142), ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY (18)

Przy  podanych stolicach należy wpisać nazwę państwa.
Litery w polach z liczbą należy przenieść odpowiednio do dolnych (szarych) rzędów i odczytać 6-wyrazowe hasło.

Opracował: Wojciech Kowalczuk

Loading