ZOSTAŃ W DOMU I GRAJ W SZACHY! (116), PSYCHOLOGIA I SZACHY (3)

UMIEJĘTNOŚĆ WYZNACZANIA SOBIE CELÓW

Jan Przewoźnik – polski szachista i psycholog, mistrz międzynarodowy od 1985 r.

W marcu 2014 r. otrzymał stopień doktora broniąc na KUL-u pracę doktorską pt. Strategie myślenia w złożonych sytuacjach gry w szachy

Przyjmuje się współcześnie w psychologii, że jednym z bardzo istotnych warunków osiągania sukcesów w sporcie, w biznesie, w życiu osobistym jest umiejętność właściwego wyznaczania sobie celów do osiągnięcia.

Aby cel był poprawnie sformułowany, powinien spełniać wiele kryteriów.

Oto najważniejsze z nich:

 • Mierzalny (Każdego dnia szachista może sprawdzić, czy zbliża się do osiągnięcia celu.)
 • Konkretny (Występuje obserwowalne zachowanie.)
 • Pozytywnie sformułowany (Nie: „Nie będę się denerwował”, Ale: „Zachowam spokój!”)
 • Ambitny (Pobudza entuzjazm i motywację.)
 • Realistyczny („Mierz wysoko ale realistycznie.”)
 • Określony w czasie (Kontroluj, w jaki sposób zbliżasz się do celu i wiedz, kiedy go osiągnąłeś!)
 • Zgodny z innymi ważnymi celami i wartościami
 • Dający satysfakcję zarówno w trakcie realizacji zadania, jak i po jego zakończeniu.

Efektem całościowego podejścia do realizacji celów może być jasne uświadomienie sobie przez zawodnika, jakiego rodzaju umiejętności ma nabyć w procesie wieloletniego treningu.
Warto odpowiedzieć przy tym na trzy pytania:
1. Co mam robić?
2. Jak mam to zrobić?
3. Dlaczego mam to zrobić?

Odpowiedź na pierwsze pytanie wyznaczy kierunek działania; odpowiedź na drugie – sposób osiągnięcia celu; odpowiedź na trzecie uświadomi czynniki motywujące do działania. Zobaczmy przykład realizacji takiego modelu:
Co zrobić? Np.: Osiągnąć mistrzowski poziom rozgrywania debiutu:
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.f3.
Jak to zrobić? Np.: Poprzez codzienne studiowanie partii czołowych arcymistrzów.
Dlaczego to robić? Np.: Żeby w najbliższym czasie wygrać z zawodnikiem z wyższą kategorią.
Szczególnie należy zadbać o trzeci element triady. W kreowaniu elementu motywacyjnego młodego zawodnika bardzo istotną rolę spełnia właśnie trener.

 1. Trzeba mieć na uwadze radość, zdrowie, sprawność, aktywność z uprawiania sportu przez zawodnika!
 2. Zawodnik powinien odczuć smak powodzenia, zwycięstwa.
 3. Należy wydobywać inicjatywę ze strony zawodników, obudzić ich współodpowiedzialność.
 4. Niech sport będzie czymś niezmiernie ważnym dla zawodników, czemu mogą poświęcić maksimum uwagi.

Oto jeden z możliwych przykładów systematycznej pracy nastawionej na osiąganie celów.

PRZYKŁAD
Szachiści z danego regionu powinni utworzyć debiutowe grupy tematyczne. Np. trójka zawodników stanie się specjalistami od wariantu 1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.f3, jako aktywnej formy reakcji na Obronę Pirca – Ufimcewa.

Zalecane kroki, które należy podjąć:

WOLA
1.1. Zawiązać grupę, ustalić miejsca i czas spotkań, podzielić się obowiązkami i odpowiedzialnością (jakie konsekwencje będą poniesione, jeśli praca nie zostanie wykonana na czas), ustalić zasady współpracy z trenerami. Zwłaszcza ustalić:
– co chcemy osiągnąć
– jak dużo czasu przeznaczymy na zrealizowanie poszczególnych etapów (tzn. kiedy zakończymy eksperyment).

WIEDZA
1.2. Wybrać z bazy danych i biuletynów wszystkie partie specjalistów od tego systemu (np. Judasin, Short, itd.).
1.3. Indywidualnie w domu przejrzeć wszystkie kluczowe partie.
1.4. Wybrać zestaw krytycznych pozycji (tam, gdzie w komentarzach podawana jest ocena – „niejasna”).
1.5. Przeanalizować w grupie krytyczne pozycje i wybrać odpowiednie plany gry w grze środkowej, a także przygotować nowinki do zastosowania.
1.6. Rozegrać wewnętrzny turniej tematyczny lub partie treningowe, w krytycznych pozycjach (np. półgodzinne partie).
1.7. W podsumowaniu napisać wspólnie artykuł teoretyczny na temat wariantu 4.f3. Artykuł ten będzie tajną bronią zawodników, będzie w ciągu dwóch lat stale uzupełniany o doświadczenia z partii turniejowych.

CEL DO OSIĄGNIĘCIA NA TYM ETAPIE:
Czy szczegółowe cele są osiągnięte, może sprawdzać trener za pomocą następujących metod:
Testowanie, czy zawodnik pamięta dokładnie najważniejsze partie.
Testowanie, czy zawodnik potrafi wymienić główne warianty wraz z końcowymi ocenami i planami gry.
Testowanie, czy zawodnik potrafi wymienić wszystkie krytyczne pozycje, ważne dla końcowej oceny wariantu z 4.f3.
Testowanie, jakie nowinki ma przygotowane zawodnik w danym wariancie.
Analiza partii – sprawdzanie, czy zawodnik rozegrał sam debiut na wysokim poziomie.

UMIEJĘTNOŚCI
1.8. Partie turniejowe – dzielenie się analizami, partiami, uwagami.
1.9. Sprawdzanie, czy są wprowadzane wzmocnienia do już rozegranych wariantów.

CEL: Korzyści, które osiągną zawodnicy:
– poznanie wariantu debiutowego na najwyższym poziomie
– nauczenie się zasad współpracy w zespole
– wykształcenie profesjonalnych nawyków w pracy nad debiutami

Poprzez takie systematyczne podejście szachiści osiągają jeszcze jeden cel: uczą się nawyków profesjonalnego podejścia do długofalowego rozwiązywania problemów, co może być przydatne w ich przyszłej pracy zawodowej, na przykład menedżerskiej.

1.10. Zastosowanie powyższej metodologii w nowo wybranym wariancie debiutowym.
Następuje tu transformacja umiejętności, profesjonalnych nawyków, a także korzyści związane z tak zwanym transferem uczenia się (tak jak np. łatwiej opanować drugi, czy trzeci kolejny język obcy).

 

                                                           Opracował: Wojciech Kowalczuk

Loading