ZOSTAŃ W DOMU I GRAJ W SZACHY! (101), ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY (13)

UKŁADANKA DWULITEROWA

UŁÓŻ SAM

 

Podane pary liter należy rozmieścić tak, aby powstała krzyżówka dwuliterowa.
Przynajmniej jedna z liter w polu z iksem (x) jest charakterystyczna dla języka polskiego (Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ź, Ż).
Pary liter w kolorowych polach czytane rzędami utworzą rozwiązanie.

Opracował: Wojciech Kowalczuk

Loading